Με μια οξεία επιστολή προς την Οικονομική Επιτροπή του δήμου της Ρόδου, την Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής του έργου, με κοινοποίηση στο δήμαρχο, η Ενωση Εταιρειών που έχει αναλάβει το έργο εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης των 30500 νέων φωτιστικών και του έργου της έξυπνης πόλης, ζητά να επιστραφεί η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου.

Στην επιστολή που υπογράφεται από τον ΟΤΕ, την Globiled και την ΣΤΗΡΙΞΙΣ Τεχνική ΑΕ, γίνεται αναφορά στις ακολουθούμενες διαδικασίες και τονίζεται πως ο δήμος δεν μπορεί πλέον να κάνει προσβολή της σύμβασης και να κηρύξει έκπτωτη την ανάδοχο εταιρεία αφού έχει περάσει χωρίς ενέργειες και απαντήσεις η χρονική προθεσμία που ο νόμος ορίζει.

Ετσι θα πρέπει να επιστραφεί η Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης του έργου και να αντικατασταθεί με Εγγυητική Καλής λειτουργίας και Συντήρησης.

Σήμερα σχετικά μιλώντας στον sky ο αντιδήμαρχος Στράτος Καρίκης υποστήριξε πως δεν είναι δυνατόν να ισχυρίζεται η μια πλευρά ορισμένα πράγματα και να μην λαμβάνονται και τα επιχειρήματα της άλλης. Επι του προκειμένου, όπως είπε ο κ. Καρίκης «και η δημοτική αρχή της Ρόδου έχει τα δικά της επιχειρήματα και τις δικές της επεξηγήσεις για να θεωρείται πως λύση στο διαμορφωμένο πρόβλημα θα δώσουν τα δικαστήρια».

Θα πρέπει να σημειωθεί πως η Συμβαση παροχής υπηρεσιών είναι με δωδεκαετή διάρκεια και ο εκπρόσωπος του ΟΤΕ στην επιστολή, ως επικεφαλής της εταιρείας που εκτελεί το έργο, τονίζει πως οι ενέργειες του Δήμου ως τώρα ελέγχονται ως παράνομες και αντισυμβατικές.

Ακόμη ο κ. Λυκούργος Αντωνόπουλος, αναφερόμενος στις διαδικασίες τονίζει πως αυτές είναι άκυρες και ο δήμος έχει απωλέσει το δικαίωμα να κηρύξει την κοινοπραξία άκυρη.

 1,601 total views,  2 views today