Connect with us

COVER STORY

Ο πόλεμος των ανακοινώσεων για τους λαμπτήρες τύπου led συνεχίζεται…

Published

on

Συνεχίζεται ο πολεμος των λαμπτήρων με ανακοινώσεις της Περιφερειακής Αρχής και της μειοψηφίας.

Χωρίς περαιτέρω σχόλια, διαβάστε τις ανακοινώσεις και τα συμπεράσματα δικά σας!

Η σημερινή ανακοίνωση της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής για τον διαγωνισμό του ηλεκτροφωτισμού του οδικού δικτύου της Ρόδου, ως προϊόν ανησυχητικής εμμονής και απύθμενης εμπάθειας,  είναι απολύτως ανάξια λόγου.

Υπηρετεί μόνο τη σκοπιμότητα που υπαγορεύεται από την εσωτερική  ανάγκη των συντακτών της να πλήξουν την Περιφερειακή Αρχή.

Διαπνέεται από την αγωνία να βρεθούν δήθεν επιχειρήματα, για να συντηρηθεί πάση θυσία η πολιτικά χυδαία εκστρατεία της λάσπης, σε  έναν καθ’ όλα νόμιμο και απρόσβλητο διαγωνισμό. Αδιαφορούν για την εφαρμογή των νόμων και δεν διστάζουν να υπερασπιστούν ακόμη και τα ψεύδη που περιελάμβανε η εισήγηση που δέχτηκε η Οικονομική Επιτροπή. Θυσιάζουν τα πάντα στο βωμό της σκοπιμότητάς τους.  Η κοινωνία έχει πλέον κουραστεί από το ανερμάτιστο, εμμονικό παραλήρημά τους.

Η Περιφερειακή Αρχή είναι αποφασισμένη να υλοποιήσει τη δέσμευσή της για την μεγαλύτερη παρέμβαση που έγινε ποτέ στο νησί για ένα οδικό δίκτυο ασφαλές για τους χρήστες του. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του πονηρού.

Σε εκείνους που επιμένουν στον ευτελισμό των πολιτικών οργάνων, των διαδικασιών και της νομιμότητας, ένα μόνο ερώτημα: Αν τον διαγωνισμό για τον ηλεκτροφωτισμό  είχε κερδίσει η γνωστή κοινοπραξία, θα έκαναν και θα έλεγαν τα ίδια;  

Το ποιοι υπηρετούν σήμερα πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, η κοινωνία το αντιλαμβάνεται.

Η ανακοίνωση της μειοψηφίας

Στην Ημερήσια Διάταξη των 62 θεμάτων και των 14 Εκτός Ημερησίας Διάταξης της 19ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής (14-12-2018), συζητήθηκε η συνέχιση του διαγωνισμού των 4,5 εκατομμυρίων ευρώ «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δίκτυο Φωτισμού  της  νήσου Ρόδου  με  την προμήθεια  και  εγκατάσταση φωτιστικών σωμάτων τύπου LED».

Η εισήγηση εστάλη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής λίγες ώρες πριν τη συνεδρίαση ως Εκτός Ημερησίας Διάταξης και προτάχθηκε για συζήτηση όλων των θεμάτων Εντός και Εκτός Ημερησίας Διάταξης.

Καταψηφίσαμε την εισήγηση για τους ακόλουθους λόγους:

  1. Παρακάμφθηκε το κατ’ εξοχήν αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, δηλαδή η ΕπιτροπήΔιαγωνισμού και η εισήγηση έγινε από έναν Τμηματάρχη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου. Επιλέχθηκε δηλαδή μονοπρόσωπο όργανο, αντί του τριμελούς για να κάνει δεκτές τις διευκρινήσεις της εταιρείας, άγνωστο με ποια νομική βάση και διοικητική διαδικασία.
  1. Η εισήγηση η οποία έκανε δεκτές τις διευκρινήσεις της εταιρείας επί της προσφοράς της, βασίστηκε σε Απόφαση κατά πλειοψηφία που ελήφθη στην προηγούμενη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η Απόφαση αυτή στηρίχθηκε σε προφορική γνωμοδότηση του νομικού συμβούλουτης Περιφέρειας για προσφυγή στο άρθρο 102 του Ν.4412/2016 σχετικά με τις ουσιώδεις και επουσιώδεις αποκλίσεις των δειγμάτων.

Το συγκεκριμένο όμως άρθρο δε βρίσκει εφαρμογή στην περίπτωση αυτή διότι κάνει λόγο για: «ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελής σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α ́ 74),…κτλ.»

  1. Εκ μέρους της πλειοψηφίας στοχοποιήθηκαν οι υπάλληλοι-μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού, οι οποίοι απέρριψαν όλες τις εταιρίες με το 1ο πρακτικό τους, και αναπαρήχθησαν οι ισχυρισμοί εναντίον τους που περιέχονταν στο γραπτό υπόμνημα της εταιρείας.

Μέλος της οικονομικής επιτροπής  μάλιστα ανέφερε ότι τα μέλη της επιτροπής διαγωνισμού ψεύδονται και εξυπηρετούν σκοπιμότητες!!!

Κάτι που θεωρούμε ανυπόστατο, απαράδεκτο και που πιθανότατα  υποκρύπτει προσπάθεια εκφοβισμού.

  1. Στη συνεδρίαση υποστηρίξαμε ότι για λόγους δημοσίου συμφέροντος οφείλει να ληφθεί υπόψη ότι η ραγδαία εξέλιξη της τεχνολογίας των LED προκαλεί κατακόρυφη πτώση των τιμών των προϊόντων τεχνολογίας, όπως είναι τα LED και ότι θα είναι προς το συμφέρον της Περιφέρειας η επαναδημοπράτηση με επικαιροποίηση των τιμών.

Και ενώ το Περιφερειακό συμβούλιο στην τελευταία συνεδρίαση του στη Ρόδο (27/11/2018), αποφάσισε ομόφωνα να γίνει η επόμενη συνεδρίαση πάλι στη Ρόδο με θέμα το συγκεκριμένο διαγωνισμό των LED με  την παρουσίαση πλήρους φακέλου ώστε να ενημερωθούν εμπεριστατωμένα όλα τα μέλη του συμβουλίου για το συγκεκριμένο διαγωνισμό, αντ’ αυτού το θέμα συζητήθηκε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής, παρουσία του Περιφερειάρχη ο οποίος επαίνεσε τα μέλη της πλειοψηφίας που υπερψήφισαν και προσέβαλε τα μέλη της μειοψηφίας χαρακτηρίζοντας τη διαφορετική τους άποψη ότι είναι «ηθικά και διοικητικά καταδικαστέα και νομικά απαράδεκτη».

Επισημαίνουμε για άλλη μια φορά ότι επιθυμία μας είναι η υλοποίηση του έργου με τρόπο αποτελεσματικό, διαφανή και επωφελή για την Περιφέρεια και για την καθημερινότητα των κατοίκων της Ρόδου. Αν είχαν εισακουστεί οι ενστάσεις και οι προτάσεις μας εδώ και 1 περίπου χρόνο κατά την 1η απόπειρα να δημοπρατηθεί το έργο, σήμερα θα έβαινε στην ολοκλήρωση του. Συνεπώς, είναι οι επιλογές της ίδιας της Περιφερειακής Αρχής οι οποίες το  υπονομεύσουν, και όχι η άσκηση εποικοδομητικής και ουσιαστικής αντιπολίτευσης, η οποία και αποτελεί καθήκον μας.

Πρόταση μας από την προηγούμενη ήδη συνεδρίαση αποτελεί η αποδοχή του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού περί απόρριψης όλων των προσφορών, η κήρυξη του διαγωνισμού ως άγονου και η επαναδημοπράτηση του με επικαιροποιημένες τιμές.

Τα μέλη της μειοψηφίας της Οικονομικής Επιτροπής ΠΝΑΙ

Γιάννης Δεκαβάλας, Αρχιπέλαγος Δημιουργίας

Τζώρτζης Μακρυωνίτης, Αρχιπέλαγος Δημιουργίας

Άννα Μαυρουδή, Νησιωτική Ανατροπή

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.