Connect with us

EXCLUSIVE

Ο Σταύρος Τσούβαλης αντιδήμαρχος Πολεοδομίας, Τεχνικών έργων και Υποδομών

Published

on

Ο Δήμαρχος Ρόδου με απόφαση του, όρισε τον κ. Τσούβαλη σε θέση αντιδημάρχου  για Τεχνικά Εργα, Πολεοδομία και Υποδομές.

Η απόφαση

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ Α’ 133) Πρόγραμμα Κλεισθένης Ι, αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου και από το άρθρο 5 του Ν.4623/2019 (Α’ 134) και τις διατάξεις του άρθρου 47, του Ν. 4647/2019 (ΦΕΚ Α’ 204) περί πρόσθετων άμισθων Αντιδημάρχων, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 και άρθρο 30 του Ν. 5056/2023 (ΦΕΚ Α’ 163/06.10.2023).

2. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Την υπ’ αριθ. 28549/16.04.2019 (ΦΕΚ B’ 1327/17.04.2019) απόφαση ΥΠ.ΕΣ. «Πρωτοβάθμιοι και

Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας, σύμφωνα με το ν. 3852/2010, όπω ισχύει.»

4. Τις διατάξεις του άρθρου 92 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α’ 87), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 33 του Ν.4483/2017 (ΦΕΚ Α’ 107) και της παρ. 3 ε’ άρθρου 3 Ν. 4051/2012 (ΦΕΚ Α’ 40), αναφορικά με την αντιμισθία.

5. Τις διατάξεις του άρθρου 74Α παρ. 1 του Ν.3852/2010, όπως προστέθηκε από το άρθρο 9 του Ν.5056/2023 σύμφωνα με τις οποίες από την αυτοδιοικητική περίοδο που άρχεται την 1η.1.2024 Γραφείο Δημάρχου Ταχ. Δ/νση : Πλατεία Ελευθερίας 1 Προς: Πίνακας Αποδεκτών02/03 όπου στην κείμενη νομοθεσία γίνεται αναφορά ή παραπομπή στην οικονομική επιτροπή, την επιτροπή ποιότητας ζωής και την εκτελεστική επιτροπή των δήμων, καθώς και στις αρμοδιότητες αυτών, εφεξής νοείται η δημοτική επιτροπή, η οποία ασκεί τις αρμοδιότητες αυτές.

6. Το γεγονός ότι η θητεία των αντιδημάρχων δεν μπορεί να είναι μικρότερη του ενός (1) έτους, εκτός αν ο ορισμός ανακληθεί ή ο ίδιος παραιτηθεί σύμφωνα με την παρ.4 του άρθρου 59 του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ.1 του άρθρου 68 του Ν.4555/18, περίπτ. γ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 του Ν.4623/19 και το άρθρο 3 του Ν. 5056/23 (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1237/94548/06.11.2023) (ΥΠ.ΕΣ. εγκ.1333/110822/27.12.2023). Μετά τη λήξη της θητείας του αντιδημάρχου και ανεξαρτήτως αν το ίδιο πρόσωπο οριστεί εκ νέου αντιδήμαρχος, εκδίδεται νέα απόφαση ορισμού κατά τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 3852/2010.

7. Τα επίσημα πληθυσμιακά δεδομένα της τελευταίας απογραφής με απόφαση Υπ.Εσ. 64436/1.7.23 (ΦΕΚ 4821/Β’/1-8-23) για το Δήμο Ρόδου, σύμφωνα με τα οποία ο πληθυσμός του ανέρχεται στους 125.113 κατοίκους.

8. Το γεγονός ότι ο Δήμος Ρόδου έχει δέκα (10) Δημοτικές Ενότητες (άρθρο 1 περ. 10 του Ν. 3852/2010)

9. Το γεγονός ότι στο Δήμο Ρόδου μπορούν να ορισθούν δώδεκα (12) έμμισθοι Αντιδήμαρχοι και 4 Άμισθοι.

10. Τα διαλαμβανόμενα στην εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. 1333/110822/27-12-2023: Αντιδήμαρχοι

11. Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ρόδου (ΦΕΚ Β 3159/2011) όπως ισχύει, στον οποίο περιγράφονται ανά οργανική μονάδα οι αρμοδιότητες τις οποίες ασκεί ο Δήμος.

12. Το γεγονός ότι ο οριζόμενος Αντιδήμαρχος δεν είναι μέλος του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Ρόδου.

13. Την ανάγκη για αποτελεσματικότερη και αποδοτικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων του Δήμου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Α. Ορίζουμε τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Σταύρο ΤΣΟΥΒΑΛΗ του Θεμιστοκλή ως ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ, από την κατά το νόμο δημοσίευση της παρούσης και για ένα (01) έτος, εκχωρώντας του τις παρακάτω αρμοδιότητες, με εξαίρεση τις πειθαρχικές αρμοδιότητες που είναι αμεταβίβαστες. Αναλυτικότερα:

Α. 1. Την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων, κατά τη λειτουργία της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων και Υποδομών (άρθρο 24 του Ο.Ε.Υ.), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων και τα κανονιστικά κείμενα του Δήμου, την υπογραφή Διακηρύξεων-Περιλήψεων Διαγωνισμών & Προσκλήσεων της συγκεκριμένης Διεύθυνσης ως Διευθύνουσας Υπηρεσίας, πλην της υπογραφής των δημοσίων συμβάσεων και προγραμματικών συμβάσεων και συμβάσεων διαβαθμιδικής/διαδημοτικής συνεργασίας την οποία διατηρεί ο Δήμαρχος.

Α.2. την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικού Σχεδιασμού (άρθρο 18 του Ο.Ε.Υ.), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Α3. την εποπτεία, ευθύνη και παρακολούθηση της Διεύθυνσης Πολεοδομικών Εφαρμογών (άρθρο 17 του Ο.Ε.Υ.), όπως ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.

Β. Ισχύει η Απόφαση Δημάρχου 15/2024 «Ορισμός Αντιδημάρχου Παιδείας & Δια Βίου Μάθησης και μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων Δημάρχου» (ΑΔΑ: ΨΚΙ8Ω1Ρ-Μ1Τ) για τον Σταύρο ΤΣΟΥΒΑΛΗ, με τροποποίηση της παρ. Α1. ως εξής:03/03

«Α. 1. την εποπτεία, ευθύνη, παρακολούθηση και υπογραφή όλων των αποφάσεων και εγγράφων κατά τη λειτουργία του Τμήματος Παιδείας και Δια βίου μάθησης της Διεύθυνσης Παιδείας Πολιτισμού και Αθλητισμού (άρθρο 30, περ.18.1. του ΟΕΥ) για την προώθηση και ρύθμιση των ζητημάτων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, τη συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές, την προώθηση της Δια Βίου Μάθησης, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις Νόμων, Διαταγμάτων και Υπουργικών Αποφάσεων.».

Γ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή οποτεδήποτε και για το λόγο που κρίνει ο δήμαρχος ως όργανο διοίκησης του δήμου, χωρίς την υποχρέωση παράθεσης ειδικής αιτιολογίας.

Δ. Σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος του Αντιδημάρχου, τα καθήκοντα ασκεί ο Δήμαρχος.

Ε. Ο ανωτέρω Αντιδήμαρχος κατά τη διάρκεια της θητείας του δεν μπορεί να εκλεγεί ή να είναι μέλος του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

ΣΤ. Η παρούσα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Δήμου Ρόδου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ο Δήμαρχος Ρόδου

Αλέξανδρος Βασίλειος Κολιάδης

(Visited 24 times, 1 visits today)
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Το πιο ενδιαφέρον

Ο σταθμός που λειτουργεί από το 1992. Ο πρώτος ενημερωτικός ραδιοσταθμός στο Αιγαίο και ο πρώτος που καθιέρωσε το ενημερωτικό site, που λειτουργεί παράλληλα με τον ραδιοφωνικό σταθμό. Ο sky αδιάλειπτα λειτουργεί σε συνεργασία με τον ΣΚΑΙ 100,3 . Copyright © RADIOTOYRISTIKI SA

Στο site αυτό χρησιμοποιούμε εργαλεία που αποθηκεύουν μικρά αρχεία (cookies) στον υπολογιστή σας. Τα cookies κάνουν το site αυτό να “τρέχει” χωρίς προβλήματα και να δημιουργεί cookies πλοήγησης (statistics cookies). Για καλύτερες υπηρεσίες, πατήστε ΑΠΟΔΟΧΗ.