Ο Δήμος Ρόδου συμμετείχε στην προγραμματισμένη τεχνική συνάντηση έργου “BLUE ISLANDS για την Εποχιακή διακύµανση των αποβλήτων ως συνέπεια του τουρισµού που έλαβε χώρα στην Ριέκα της Κροατίας στις 6 και 7 Νοεμβρίου 2018.

Τον Δήμο Ρόδου εκπροσώπησε στην τεχνική συνάντηση του έργου “Blueislands” ο Χρήστος Γαμβρούδης, επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου Ρόδου σε θέματα διαχείρισης περιβάλλοντος ο οποίος παρουσίασε τα έως σήμερα αποτελέσματα των επιστημονικών ερευνών που πραγματοποιήθηκαν στην Ρόδο το 2017 και το 2018 καθώς και τον προγραμματισμό-χρονοδιάγραμμα των μελλοντικών δράσεων του Δήμου.

Το 2017 οι έρευνες επικεντρώθηκαν σε περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος και πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες θαλάσσιων αποβλήτων και άμμου στις τουριστικές παραλίες Τσαμπίκας, Αφάντου και Γενναδίου.

Επιπρόσθετα ο Δήμος Ρόδου σε συνεργασία με τον Ιταλικό Εθνικό Φορέα Επιστημών της Θάλασσας CONISMA πραγματοποίησε τρεις επιστημονικές έρευνες με την τοποθέτηση φυκιών στην θαλάσσια περιοχή από Φαληράκι έως Αφάντου.

Τα φύκια στην συνέχεια αποστάλθηκαν στην Ιταλία για την εκτίμηση του τροφικού επιπέδου των θαλάσσιων οικοσυστημάτων και την επιβάρυνση αυτών λόγω της εποχικής διακύμανσης παραγωγής αποβλήτων.

Τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως η παραγωγή αποβλήτων στις παραλίες κατά τους καλοκαιρινούς μήνες σχεδόν τριπλασιάζεται, με τα οργανικά και τα πλαστικά να υπερτερούν σε ποσοστό κοντά στο 40% και 20% αντίστοιχα.

Όσον αφορά την επίδραση στο θαλάσσιο περιβάλλον τα αποτελέσματα αποδεικνύουν πως παρά την έντονη αύξηση των τουριστών και κατά συνέπεια των αποβλήτων τα θαλάσσια οικοσυστήματα και οι θάλασσες δεν επηρεάζονται τόσο πολύ από ανθρωπογενής παράγοντες και παραμένουν σε πάρα πολύ καλή ποιοτική κατάσταση καθ’ όλη την διάρκεια του έτους.

 240 total views,  4 views today