Παράταση για την εξόφληση των εισφορών των παραγωγών

1658

«Ανάσα» στους αγρότες μας δίνει η παράταση έως τις 29 Ιουνίου 2018του χρόνου της εμπρόθεσμης καταβολής της περσινή ειδικής ασφαλιστικής εισφοράς, με απόφαση του ΕΛΓΑ.

Η παράταση θα ξεκινήσει να ισχύει μετά την έκδοση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης από τα συναρμόδια Υπουργεία Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

Με την παράταση που δόθηκε, οι παραγωγοί όλης της χώρας, διευκολύνονται στην τακτοποίηση των οικονομικών τους υποχρεώσεων χωρίς να χάσουν την δυνατότητα να καταστούν δικαιούχοι τυχόν αποζημιώσεων που τους αναλογούν.