Παράταση στο έργο συντήρησης του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου

886

Παρατείνεται κατά ένα έτος η ισχύς της Διαβαθμιδικής Σύμβασης Συνεργασίας που έχει υπογραφεί μεταξύ Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου, για την υλοποίηση του έργου «Συντήρηση Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Θεολόγου».

Αντικείμενο της Διαβαθμιδικής Σύμβασης είναι η παραχώρηση της αρμοδιότητας από το Δήμο Ρόδου στην Περιφέρεια, για την υλοποίηση του έργου.

Την τροποποίησή της, όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, συνυπέγραψαν ο Περιφερειάρχης, Γιώργος Χατζημάρκος και ο Δήμαρχος Ρόδου, Φώτης Χατζηδιάκος, για την ολοκλήρωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου του έργου.

Ο προϋπολογισμός του έργου είναι προϋπολογισμού 59.327,59 €. και καλύπτεται εξ ολοκλήρου από πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Το κτήριο, όπου στεγάζονται οι δραστηριότητες του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου, βρίσκεται στο Θεολόγο Ρόδου και ειδικότερα στον 1ο όροφο του Πνευματικού Κέντρου Θεολόγου όπου μαζί με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Εργαστήριο Βιολογίας της Κοιλάδας των Πεταλούδων αποτελούν τις κτιριακές εγκαταστάσεις του ΚΠΕ Πεταλούδων Ρόδου.

Από το 2003 που ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου, δεν έχουν γίνει εργασίες συντήρησης στο κτίριο με αποτέλεσμα να υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στην λειτουργία του.
Έχει περάσει υγρασία στο εσωτερικό του κτιρίου και οι αίθουσες έχουν υγρασία και μούχλα ενώ έχει υποστεί σοβαρές ζημιές ο εξοπλισμός του λόγω της υγρασίας.

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Πεταλούδων Ρόδου επαναλειτουργεί μετά από πρωτοβουλία της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νοτίου Αιγαίου .

Για τους παραπάνω λόγους κρίθηκε αναγκαία η αποκατάσταση των ζημιών του κτηρίου για να μπορούν να υποδέχονται με ασφάλεια και άνεση τους επισκέπτες μαθητές.