Παρά τις αντιδράσεις ψηφίστηκε η διαχείριση των στερεών αποβλήτων

423

Με το άρθρο 93 του νομοσχεδίου για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας εισήχθη απόψε προς ψήφιση από τους παρόντες Βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας η διαχείριση των στερεών αποβλήτων στις νησιωτικές περιφέρειες του Νοτίου Αιγαίου και των Ιονίων Νήσων.

Στις δυο αυτές περιφέρειες, κατ’ εξαίρεση του κανόνα, συστήνεται ειδικά σε κάθε μία από αυτές ειδικός Περιφερειακός Διαβαθμιδικός Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων, ως Ανώνυμη Εταιρία ΟΤΑ, με έδρα εντός των ορίων της κάθε Περιφέρειας που αποφασίζεται από τη Γενική Συνέλευση.

Στον Ειδικό Περιφερειακό Διαβαθμιδικό ΦΟΔΣΑ μετέχουν υποχρεωτικά η οικεία Περιφέρεια και όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας αυτής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συβουλίου ορίζεται ο Περιφερειάρχης ή Αντιπεριφερειάρχης που ορίζεται από τον Περιφερειάρχη.

Τελικά πέρασε από τη Βουλή με ονομαστικές ψηφοφορίες που είχαν ζητήσει ΚΙΝΑΛ και ΚΚΕ ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ είχε αποχωρήσει από τη διαδικασία, το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο με 158 «ναι»