Παρέμβαση Κόνσολα ζητούν οι Δωδεκανήσιοι Πυροσβέστες για τις μειώσεις μισθών

1573

Αντιπροσωπεία της Ένωσης Πυροσβεστών Δωδεκανήσου συναντήθηκε την προηγούμενη εβδομάδα, με τον Βουλευτή Δωδεκανήσου κ. Μάνο Κόνσολα, κατά τη διάρκεια της οποίας συζητήθηκαν αναλυτικά τα προβλήματα του κλάδου και το πλαίσιο διεκδικήσεων τους, όπως αυτό διαμορφώθηκε μετά τις πρόσφατες διεργασίες του 22ου συνεδρίου της Ομοσπονδίας τους.

Κατά τη συνάντηση επισημάνθηκαν τα προβλήματα που απασχολούν τις Πυροσβεστικές Υπηρεσίες και Κλιμάκια του Νομού μας αλλά και τα καταστροφικά αποτελέσματα για τους εργαζόμενους στο Πυροσβεστικό Σώμα, από την πρόχειρη, κατά τη άποψη τους, πολιτική που εφαρμόστηκε στο μισθολόγιο των πυροσβεστών, που μειώνει δραστικά τους μισθούς τους και παγώνει την εξέλιξη τους, λόγω και της έλλειψης βαθμολογίου.

Στις επείγουσες προτεραιότητες τους είναι η αναδιοργάνωση των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών όλων των Πυροσβεστικών Κλιμακίων στα Δωδεκάνησα, ιδιαίτερα δε σε ευαίσθητες δασικές περιοχές όπως στα Απόλλωνα και στην ίδρυση νέων στη νότια Ρόδο και στο νοτιοδυτικό τμήμα του νησιού της Κω.

Παράλληλα μέσω υπομνήματος που κατέθεσαν, μεταξύ άλλων αιτημάτων (εργασιακών, ασφαλιστικών, οικονομικών, φορολογικών…) ζητούν τη συμβολή του τοπικού Βουλευτή ώστε να υλοποιηθούν κάποια θεσμικά τους αιτήματα όπως:

-Η άμεση έκδοση Προεδρικού Διατάγματος για την βαθμολογική εξέλιξη των Πυροσβεστών – Αρχιπυροσβεστών – Πυρονόμων με σκοπό την αναβάθμιση και καλύτερη αξιοποίηση τους, σε εφαρμογή της παραγράφου 11, του άρθρου 69 του ν.4249/2014.

-Η άμεση αναμόρφωση του Π.Δ. 170/1996 (Κανονισμός Μεταθέσεων Πυροσβεστικού Προσωπικού), με στόχο την διαμόρφωση ενός ενιαίου, σύγχρονου θεσμικού πλαισίου που θα αφορά το σύνολο των συναδέλφων, έχοντας ως γνώμονα την αξιοκρατία και την πλήρη διαφάνεια.
-Η κατάργηση των Π.Δ. 93/2014 και Π.Δ. 13/2017 (περί μετακινήσεων του Πυροσβεστικού προσωπικού) διότι εισάγει αντεργατικές διατάξεις που ξεσπιτώνουν τους συναδέλφους, επαναφέροντας την αναξιοκρατία, τη ρουσφετολογία και τις ανισότητες μεταξύ των υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος.

-Η σταδιακή αντικατάσταση όλων των πυροσβεστικών οχημάτων ηλικίας από 20 ετών και άνω με προμήθεια νέων σύγχρονων, ευέλικτων και ασφαλέστερων, με παράλληλη θεσμοθέτηση υποχρεωτικού ετήσιου ελέγχου όλων των εν ενεργεία πυροσβεστικών οχημάτων από το ΚΤΕΟ.

-Η αντικατάσταση και προμήθεια υλικοτεχνικού εξοπλισμού του προσωπικού (Μέσων Ατομικής Προστασίας), λόγω παλαιότητας και παρέλευσης της διάρκειας χρήσης αυτών σύμφωνα με τα ισχύοντα.

-Η αναγνώριση του επαγγέλματος μας ως επικίνδυνο και ανθυγιεινό, με πλήρη δικαιώματα, όπως αυτά αναφέρονται στην κείμενη Ελληνική νομοθεσία.

-Η άμεση επαναπροώθηση του σχεδίου Προεδρικού Διατάγματος για την ενεργοποίηση των διατάξεων ν.1568/1985 και ν.3144/2003, όπως αυτές κωδικοποιήθηκαν με τον ν.3850/2010, περί Υγείας και Ασφάλειας στο Πυροσβεστικό Σώμα.

-Ο άμεσος εκσυγχρονισμός – εκδημοκρατισμός του Π.Δ. 210/1992 (Κανονισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας) του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος και εναρμόνισή του με τις διατάξεις που ισχύουν στον υπόλοιπο δημόσιο τομέα αλλά και στα Σώματα Ασφαλείας, όπως π.χ. τις γονικές άδειες.

Από την πλευρά του ο Βουλευτής αποδέχτηκε το δίκαιο των αιτημάτων τους, δηλώνοντας την πρόθεση του να συμβάλει στο πλαίσιο του δυνατού, στην προβολή και επίλυση τους.

Δεσμεύτηκε ότι άμεσα θα καταθέσει σχετική ερώτηση στη Βουλή για το θέμα της αναδιοργάνωσης υπαρχόντων και της δημιουργίας νέων Πυροσβεστικών Κλιμακίων, καθώς και της άμεσης αναμόρφωσης του ΠΔ 170/1996, στη βάση της πρότασης των Πυροσβεστών, για μοριοδότηση.