Πειθαρχικό έλεγχο της Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητα Ιαλυσού ζητούν οχτώ σύμβουλοι

503

Την  παραπομπή  σε πειθαρχικό  έλεγχο  της Προέδρου του Συμβουλίου Δημοτικής  Κοινότητας Ιαλυσού του Δήμου Ρόδου κ. Στεφανίας  Στάγκα  ζητούν  με  αναφορά – καταγγελία  προς τον Συντονιστή  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  Αιγαίου  οχτώ (8 ) τοπικοί κοινοτικοί σύμβουλοι Ιαλυσού,για  χειρισμούς  που συνιστούν « διάπραξη σοβαρής παράβασης των καθηκόντων  από βαριά αμέλεια » όπως αναφέρουν.

Σύμφωνα  με ασφαλείς  πληροφορίες  στην καταγγελία  μεταξύ άλλων περιγράφεται :

– παράβαση των διατάξεων του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας  σχετικά  με την μη  χορήγηση

ζητηθέντων στοιχείων που αφορούν την άσκηση των αρμοδιοτήτων τους ως αιρετά μέλη .

– αυθαίρετη αναβολή προγραμματισθείσας συνεδρίασης του Συμβουλίου μία  ημέρα πριν την

πραγματοποίηση της χωρίς επίκληση λόγων ανωτέρας βίας.

– μη σύνταξη και ανάρτηση αποφάσεων για πραγματοποιηθείσες ή ματαιωθείσες συνεδριάσεις.

– μη ορισμός εκ νέου ματαιωθείσας συνεδρίασης.

– μη ενημέρωση του Συμβουλίου για την τύχη προγραμματισθείσας συνεδρίασης  με δεδομένο

ότι τα μέλη αυτού απέστειλαν με ηλεκτρονικό τρόπο την ψήφο τους επί συγκεκριμένης

εισήγησης.

Με την θεσμική τους αυτή παρέμβαση , επιχειρείται η διαφύλαξη της νομιμότητας  και η

επαναφορά της δημοκρατικής λειτουργίας του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού.

Να σημειωθεί πως μεταξύ των καταγγελόντων είναι και  μέλη της παράταξης της πλειοψηφίας

Οι καταγγέλλοντες  Σύμβουλοι  Δημοτικής  Κοινότητας  Ιαλυσού είναι οι:

 

Αλέξανδρος  Μαυρής

 

Εμμανουήλ Σαχίνης

 

Παρασκευή  Μαλαματή

 

Μαρία  Γιακουμή

 

Παράσχος Κουλούμπρης

 

Αντώνης Στεργάκης

 

Σταματία  Καρύδη

 

Αιμιλία  Καλόψυχου