Περισσότερα από 17 χιλιόμετρα αγροτικής οδοποιϊας στο Λινοπότη. Υπέγραψε τη σύμβαση ο Δήμαρχος Κω

391

Μεγάλης κλίμακας ασφαλτοστρώσεις στην περιοχή Λινοποτίου, σε μήκος 17,7 χιλιομέτρων, θα εξελιχθούν τους επόμενους μήνες.

Ο Δήμαρχος Θεοδόσης Νικηταράς υπέγραψε την σύμβαση υλοποίησης του έργου «Βελτίωση βατότητας αγροτικών οδών στην περιοχή Λινοποτίου», σύμφωνα με τη μελέτη 45/2020.

Περιλαμβάνει εργασίες για έργα οδοστρωσίας & ασφαλτόστρωσης, συνολικής δαπάνης 1.463.337,36€, με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα: «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» και με ανάδοχο εταιρεία την κοινοπραξία «VAST-MAKE Ι.Κ.Ε. – Α. ΝΙΚΟΛΙΑΣ Ε.Ε.».

Σημαντική παρέμβαση, με ολική ανακατασκευή της οδοστρωσίας, προβλέπεται στο μεγαλύτερο τμήμα της οδού που συνδέει το Τιγκάκι με το Μαρμάρι (μήκους 3.300μ) όπου η υπόβασή της εμφανίζει χρόνια προβλήματα λόγω του ασταθούς υπεδάφους, καθώς η περιοχή είναι ελώδης. Για την προστασία της και σε μήκος 1.400μ προβλέπεται η κατασκευή στρώσης στράγγισης οδοστρώματος σε βάθος 50εκ κάτω από τις στρώσεις οδοστρωσίας, καθώς και η τοποθέτηση γεωυφασμάτων.

 

Αναλυτικά οι αγροτικοί δρόμοι, στους οποίους προβλέπονται βελτιωτικές παρεμβάσεις:

 

  1. I) Κύριοι αγροτικοί οδοί

1) Κεντρική αγροτική οδός Τιγκάκι – Μαρμάρι

2) Οδός Μικρασιατών Προσφύγων (παράλληλη με την ανωτέρω δευτερεύουσα οδό)

3) Οδός Ποσειδώνος (διαγώνια οδός δυτικά της αλυκής)

 

ΙΙ)   Δρόμοι δυτικά της αλυκής

ΙΙΙ) Αγροτικοί οδοί μεταξύ των οδών Μαρμάρι – Τιγκάκι και Μικρασιατών Προσφύγων

  1. IV) Αγροτικοί οδών μεταξύ της οδού Μικρασιατών Προσφύγων και Επαρχιακού

Οι εργασίες που προβλέπεται να εκτελεστούν εξαρτώνται από την κατάσταση στην οποία βρίσκονται οι οδοί και κατά περίπτωση  περιλαμβάνουν: αποξήλωση οδοστρώματος και γενικές εκσκαφές, κατασκευή υπόβασης και στρώσης στράγγισης οδοστρώματος (για τμήμα της οδού Τιγκάκι – Μαρμάρι), κατασκευή βάσεως οδοστρωσίας με διάστρωση 3Α, ασφαλτική προεπάλειψη ή συγκολλητική επάλειψη, διάστρωση ισοπεδωτικών στρώσεων, όπου κρίνεται τεχνικά απαραίτητο, λόγω ανώμαλης επιφάνειας, ασφαλτόστρωση στρώσεως κυκλοφορίας, οριζόντιες διαγραμμίσεις με ανακλαστική βαφή και μεταλλικούς ανακλαστήρες οδοστρώματος (για την οδό Μαρμάρι – Τιγκάκι).