Διάβασα την ανακοίνωση του κ. Περιφερειάρχη σχετικά με το ζήτημα της πολυθρύλητης επισκευής του Κτηματολογίου Ρόδου, ότι υφίσταται η σχετική προς τούτο δαπάνη και ότι θα απαιτηθεί ένα διάστημα περίπου τριών μηνών από την στιγμή που θα του παραδοθεί ελεύθερο από έγγραφα, για την εκτέλεση των αναγκαίων εργασιών, προκειμένου να εκλείψει η επικινδυνότητα του κτιρίου.

Του Κωνσταντίνου Ιακ. Σαρή

Κανείς πιστεύω δεν έχει καμμία αντίρρηση στα όσα αναφέρονται στην ανακοίνωση, όμως τα ερωτήματα τα οποία εξακολουθούν να είναι αναπάντητα είναι τα παρακάτω:

1)Πόσος καιρός θα απαιτηθεί για την μεταφορά ενός εκατομμυρίου περίπου εγγράφων του Κτηματολογίου Ρόδου, από οποιαδήποτε μεταφορική εταιρεία, έστω και αν διαθέτει πολυάριθμο προσωπικό και ποιος θα έχει την ευθύνη της μεταφοράς των εγγράφων αυτών;

2)Έχει ειπωθεί ότι τα μεταφερόμενα έγγραφα θα τοποθετηθούν στο παλαιό Νοσοκομείο της Ρόδου, δεν αναφέρεται όμως ποιος θα έχει την ευθύνη της φύλαξης και της τυχόν απώλειας του οποιουδήποτε εγγράφου;

3)Είναι οφθαλμοφανές ότι όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί για την μεταφορά και την στην συνέχεια επαναφορά των εγγράφων και στοιχείων του Κτηματολογίου είναι εκ των πραγμάτων αδύνατη η οποιαδήποτε εμπράγματη συναλλαγή, άρα για όλο αυτό το διάστημα θα νεκρώσει η οικονομία του τόπου και μάλιστα σε χαλεπούς καιρούς;

4)Με τι θα απασχολούνται στο διάστημα αυτό οι υπάλληλοι του Κτηματολογίου, το οποίο κατά τις εκτιμήσεις ειδικών, στους οποίους απευθύνθηκα, ανέρχεται εάν όχι σε ένα χρόνο, σε διάστημα τουλάχιστον οκτώ μηνών;

5)Για ποιο λόγο η Πυροσβεστική Υπηρεσία, τόσο αναγκαία για τον τόπο δεν θέτει παρόμοιο θέμα μεταφοράς της λόγω επικινδυνότητας του κτιρίου, το οποίο είναι το ισόγειο με το του Κτηματολογίου;

Δεν γνωρίζω ποιοι είναι οι λαϊκιστές στους οποίους αναφέρεται ο κ. Περιφερειάρχης, αλλά αυτοί νομίζω βρίσκονται συνήθως στους χώρους των αρχόντων, οι οποίοι και έχουν ανάγκη της λαϊκής ψήφου.

Ρόδος, 7 Απριλίου 2021

Με εκτίμηση

Κωνσταντίνος Ιακ. Σαρής

 551 total views,  8 views today