Προσοχή: Κίνδυνοι για τα αεροπλάνα, με πυροτεχνήματα, αλεξίπτωτα και drones στη Ρόδο!

114

Θέλουμε να επισημάνουμε το γεγονός ότι παρατηρούνται πολλές φορές δραστηριότητες σε περιοχές στη Ρόδο που μπορεί να έχουν επίδραση στην ασφάλεια των πτήσεων .

Πιο συγκεκριμένα, παρατηρούνται χωρίς προηγούμενη ενημέρωση της εναέριας κυκλοφορίας αλλά και χωρίς σχετικών αδειοδοτήσεων από ΥΠΑ/ΑΠΑ:

  •   Ρίψη πυροτεχνημάτων
  •   Πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones)
  •   Πτήσεις αλεξιπτώτων πλαγιάς (ειδικά στην περιοχή Μόντε Σμίθ η οποία βρίσκεται στην τελική προσέγγισης αεροσκαφών)

Εχουν θεσπισθεί διαδικασίες για την αδειοδότηση αυτών των δρστηριοτήτων που περιλαμβάνουν τον έλεγχο από τους απαραίτητους φορείς και όχι μόνο από την ΥΠΑ (Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας) και προβλέπεται τόσο στη ρίψη πυροτεχνημάτων όσο και στις πτήσεις drones, η επικοινωνία και η τελική έγκριση από την εναέρια κυκλοφορία (πύργος Ελέγχου Αεροδρομίου Ρόδου) για την αποφυγή οποιασδήποτε αρνητικής επίδρασης στην ασφάλεια των πτήσεων. Ομοίως για τις πτήσεις αλεξιπτώτων πλαγιάς υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία για αδειοδότηση από ΑΠΑ (Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας) και ΥΠΑ.

Θέλουμε τη συνεργασία όλων ώστε να υπάρχει ευαισθητοποίηση των πολιτών και η κατάλληλη ενημέρωση της Υπηρεσίας μας καθώς και η απαιτούμενη αδειοδότηση. Επισημαίνεται ότι πέραν της ουσίας που είναι η αποφυγή οποιασδήποτε πιθανότητας επίδρασης στην ασφάλεια των πτήσεων, προβλέπονται κυρώσεις για τους παραβάτες των διαδικασιών.

Παρακαλούνται οι εκπρόσωποι των φορέων του Δήμου μας να τονίζουν την αναγκαιότητα αδειών για τις προαναφερόμενες δραστηριότητες , στους πολίτες του Δήμου και σε κάθε ενδιαφερόμενο.

Τα μέσα μαζικής ενημέρωσης παρακαλούνται για δημοσίευση του προβλήματος ώστε να υπάρχει η ανάλογη ευαισθητοποίηση των πολιτών και εκπροσώπων ιδιωτικών εταιρειών και φορέων δημοσίου.

Τα Αστυνομικά Τμήματα , παρακαλούνται για τις δικές τους ενέργειες .