Οι εκλογές για την ανάδειξη αιρετών μελών των Υπηρεσιακών Συμβουλίων ΚΥΣΔΕ, ΠΥΣΔΕ και Α. Π.Υ.Σ.∆.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ έγιναν την Τετάρτη 7 Νοεμβρίου στο Νομό Δωδεκανήσου, με τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και σύμφωνα με τα αποτελέσματα έλαβαν:
ΚΥΣΔΕ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : 1597
ΨΗΦΙΣΑΝ : 1335
ΕΓΚΥΡΑ : 1233
ΑΚΥΡΑ : 102
ΑΠΟΧΗ : 16,41%
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ-342 -27,74%
∆.Α.Κ.Ε. ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ∆.Ε-308 -24,98%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-174 -14,11%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΕΙΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ ∆.Ε-139-1,27%
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ (ΣΥΝΕΚ) -128-10,38%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ-49-3,97%
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ (Χ.Ε.Κ. ∆.Ε.)-40-3,24%
ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΕΣ ΕΝΩΤΙΚΕΣ ΚΙΝΗΣΕΙΣ-34-2,76%
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΗΛΙΑΔΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ-11-0,89%
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΚΕΒΡΕΚΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ -5 -0,41%
ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΟΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΠΗΡΟΥΝΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ-3-0,24%
ΣΥΝΟΛΟ : 1233-100,00%
 
ΠΥΣΔΕ
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ-495-39,04%
ΑΡΙΣΤΕΡΗ ΕΝΩΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ-410-32,33%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΩΝ-188-14,83%
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-175-13,80%
ΣΥΝΟΛΟ :1268-100,00%
 
Α. Π.Υ.Σ.∆.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
ΕΓΓΕΓΡΑΜΕΝΟΙ : 1.597
ΨΗΦΙΣΑΝ : 1.335
ΕΓΚΥΡΑ : 1.273
ΑΚΥΡΑ : 62
ΑΠΟΧΗ : 16,41%
ΠΡΟΟ∆ΕΥΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ Δ.Ε. ΔΩΔ/ΣΟΥ-438-34,41%
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ-436-34,25%
ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ -191-15%
ΕΝΩΤΙΚΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ (Ε.Α.Π.)-114-8,96%
ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ-94-7,38%
ΣΥΝΟΛΟ : 1.273-100%

 318 total views,  4 views today