Πρώτη παράταση προθεσμίας καθαίρεσης της γέφυρας του ποταμού Μάκκαρη

580

Την ερχόμενη Πέμπτη θα συνεδριάσει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Στην Ημερήσια Διάταξη περιελήφθησαν 29 θέματα. Μεταξύ αυτών και με αριθμό «6» έχει συνταχθεί θέμα που προκαλεί ήδη διάφορες απορίες. Το θέμα είναι της «Εγκρισης 1ης Παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου Καθαίρεσης της κατεστραμμένης γέφυρας Μάκκαρη επί της Εθνικής οδού Ρόδου Λίνδου».

Λόγω του υπερεπείγοντος του προβλήματος και λόγω των ιδιαιτεροτήτων που είχαν προβληθεί για την αναγκαιότητα καθαίρεσης, κατασκευής νέας γέφυρας και εξομάλυνσης της διαμορφωμένης κατάστασης, είναι απορίας άξιον γιατί ζητείται αυτή η παράταση και μάλιστα αναφέροντας πως είναι η πρώτη.

Ακόμη λόγω και αυτού του προβλήματος, η Ρόδος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, με όλα τα συνεπακόλουθα και τα ευρεγετήματα στην ανάθεση ανακατασκευών, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών από τη θεομηνία.

Παρακαλείται η Περιφέρεια να δώσει απαντήσεις για ενημέρωση των Ροδιτών…