Ο Εμπορικός Σύλλογος Ρόδου  υπενθυμίζει ότι οι προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών καταστημάτων συνεχίζουν να ισχύουν, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 44779,  και είναι  οι εξής:

  • Στα καταστήματα λιανικής και στα καταστήματα τροφίμων, η αναλογία χωρητικότητας προς πελάτη συνεχίζει να είναι στο ένα άτομο ανά 16 τμ. , ενώ στους κοινόχρηστους χώρους η αναλογία παραμένει στον ένα πελάτη ανά 10 τμ.  Οι εργαζόμενοι και το προσωπικό δεν υπολογίζονται για την τήρηση των ορίων αυτών.
  • Στα καταστήματα κινητής τηλεφωνίας επιτρέπεται η παρουσία έως 6 πελατών σε χώρους εμβαδού έως 100 τμ.
  • Συνεχίζεται η υποχρεωτική εβδομαδιαία διενέργεια self-test για τους επιχειρηματίες και τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων λιανεμπορίου.
  • Το ωράριο για το προαναφερόμενο χρονικό διάστημα διαμορφώνεται από 00 έως 21.00.
  • Εξακολουθεί να υφίσταται η ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ Η ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ Ή ΦΗΦΙΑΚΟ ΤΡΟΠΟ ΤΟΥ ΜΕΓΙΣΤΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΟΥ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ.

. Ο Εμπορικός Σύλλογος εφιστά την προσοχή καθώς στο επόμενο χρονικό διάστημα οι έλεγχοι  θα ενταθούν και καλεί τα μέλη του  όπως  συμμορφωθούν  στις διατάξεις του νόμου.

 

 302 total views,  2 views today