Πώς θα γίνουν οι αποζημιώσεις για «κουρεμένα» ενοίκια

179

Τη δυνατότητα να υποβάλουν δηλώσεις για να αποζημιωθούν για τα «κουρεμένα» ενοίκια έχουν οι ιδιοκτήτες ακινήτων και οι υπεκμισθωτές για την περίοδο Νοεμβρίου 2020 – Ιουλίου 2021.

Σύμφωνα με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γ. Πιτσιλή, όσοι ιδιοκτήτες είχαν δώσει το δικαίωμα της υπεκμίσθωσης θα έπρεπε να έχουν υποβάλει έως τις 10 Ιανουαρίου 2022 αρχική η τροποποιητική δήλωση COVID ή τροποποιητική δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης ακίνητης περιουσίας για τους μήνες Νοέμβριο μέχρι και τον περασμένο Ιούλιο για να λάβουν τη σχετική αποζημίωση.

Αντίστοιχα, οι υπεκμισθωτές ακινήτων από χθες 11 Ιανουαρίου έως και τις 21 Ιανουαρίου 2022 θα πρέπει για το ίδιο διάστημα να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις COVID. Σημειώνεται ότι πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων δεν έχουν αποζημιωθεί μέχρι σήμερα, καθώς είχαν δώσει το δικαίωμα υπεκμίσθωσης.

Οπως προκύπτει από τις διευκρινίσεις που εξέδωσε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, ο τρίτος (και τελικός) υπομισθωτής του ακινήτου είναι ο δικαιούχος της μείωσης ή της απαλλαγής ενοικίου, εφόσον εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ. Ο δεύτερος στη σειρά, ο υπεκμισθωτής, μπορεί να εισπράξει την αποζημίωση εάν ήταν και αυτός πληττόμενος επαγγελματίας. Ο πρώτος στην κατάταξη, δηλαδή ο ιδιοκτήτης του ακινήτου, δικαιούται όλο το μίσθωμα ή την αποζημίωση εάν δεν την εισπράττει ο υπεκμισθωτής του. Ειδικότερα:

 

Υπεκμίσθωση του συνόλου ενός ακινήτου. Δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης είναι κατ’ αρχάς ο υπεκμισθωτής, εφόσον ο υπομισθωτής κατέβαλε μειωμένο ή δεν κατέβαλε μηνιαίο μίσθωμα, ως πληττόμενος, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δραστηριότητας (ΚΑΔ) και την κείμενη νομοθεσία και υπέβαλε «δήλωση COVID». Εφόσον ο υπεκμισθωτής ωφελήθηκε και έλαβε αποζημίωση, δεν δύναται να ωφεληθεί και από την καταβολή μειωμένου μισθώματος ή την απαλλαγή από την καταβολή μισθώματος. Σε περίπτωση που ο υπομισθωτής είναι πληττόμενος, κατέβαλε μειωμένο ή δεν κατέβαλε μίσθωμα στον υπεκμισθωτή και ο τελευταίος δεν υπέβαλε «δήλωση COVID» ή υπέβαλε «δήλωση COVID» η οποία είναι απορριπτέα διότι ο υπεκμισθωτής είναι νομικό πρόσωπο (ισχύει για τους μήνες Mάρτιο – Δεκέμβριο 2020), δικαιούχος για την είσπραξη της αποζημίωσης είναι ο εκμισθωτής, υπό την προϋπόθεση ότι ο υπεκμισθωτής είναι πληττόμενος, κατέβαλε στον εκμισθωτή μειωμένο μίσθωμα ή δεν κατέβαλε μίσθωμα και ο τελευταίος υπέβαλε «δήλωση COVID». Στη συγκεκριμένη περίπτωση εντάσσονται και μισθώσεις – υπομισθώσεις ακινήτων, που ενδεικτικά εμπίπτουν στις ακόλουθες κατηγορίες:

α) Το ακίνητο υπεκμισθώνεται στο πλαίσιο σύμβασης δικαιόχρησης (franchise) από τον δικαιοπάροχο στον δικαιοδόχο.

β) Εταιρεία εκμετάλλευσης παιγνιομηχανημάτων μισθώνει ακίνητο για την εγκατάστασή τους και βάσει νόμου παραχωρεί το δικαίωμα εκμετάλλευσής τους σε πρόσωπα προς τα οποία υπεκμισθώνει το ακίνητο.

  • Μερική υπεκμίσθωση. Σε περίπτωση μερικής υπεκμίσθωσης, όπου τόσο ο μισθωτής – υπεκμισθωτής όσο και ο υπομισθωτής είναι πληττόμενοι, δικαιούχοι των μέτρων στήριξης των εκμισθωτών καθίστανται τόσο ο εκμισθωτής όσο και ο υπεκμισθωτής του εν λόγω ακινήτου για το ποσοστό επί του μισθώματος που απόλεσαν και αντιστοιχεί στη χρήση μέρους του ακινήτου. Προκειμένου να καταβληθεί το σχετικό ποσό υποχρεούνται σε υποβολή «δήλωσης COVID» και οι δύο (εκμισθωτής – υπεκμισθωτής).

Πηγή: Καθημερινή