Ρόδος Δύναμη Πολιτών: Σιωπή των αμνών από το τοπικό συμβούλιο Ιαλυσού για τη σύνδεση των λυμάτων στο βιολογικό της Κρεμαστής

398

Δεν θα  μετέχουν τα μέλη της παράταξης μείζονος μειοψηφίας κ. Αλέξανδρος Μαυρής, Εμμανούλ Σαχίνης Παρασκευή Μαλαματή και Μαρία Γιακουμή στη  δια περιφοράς συνεδρίαση του συμβουλίου της τοπικής κοινότητας Ιαλυσού σε ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί η συνεδρίαση όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση έπρεπε να γίνει κανονικά με τη φυσική παρουσία όλων προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που αφορά την σύνδεση των λυμάτων της Ιαλυσού με τον βιολογικό της Κρεμαστής.

«Περιμέναμε έστω και ετεροχρονισμένα για την εκ μέρους σας ανάληψη πρωτοβουλιών       ως προς το ελάχιστο  δηλαδή την σύγκληση έκτακτης και διευρυμένης  συνεδρίασης των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού, προκειμένου  αυτά να τοποθετηθούν  και να ενημερωθούν  από εκπροσώπους της ΔΕΥΑΡ για την πορεία υλοποίησης  ή ΟΧΙ του συγκεκριμένου Έργου. Δυστυχώς για τον τόπο μας για μια ακόμη φορά σε ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι ξεκάθαρο ότι επεβλήθη μια  ιδιόμορφη « Σιωπή των Αμνών », επιστολή που εστάλη στην πρόεδρο του τοπικού συμβολίου Ιαλυσού κ. Στεφανία Στάγκα.

Στην επιστολή αναφέρονται τα ακόλουθα:

Κυρία Πρόεδρε,

Με αφορμή , τις πρόσφατες αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου της  ΔΕΥΑΡ αναφορικά   με την πορεία και το μέλλον του προς εκτέλεση σημαντικού έργου για την περιοχή της Ιαλυσου  και γενικότερα της Ρόδου  με τίτλο  « Αναβάθμιση Η/Μ έργων αντλιοστασίων ακαθάρτων ΔΕ. Ιαλυσού » θέμα το οποίο έλαβε προ ημερών και αρκετό χώρο δημοσιότητας στα τοπικά  ΜΜΕ , περιμέναμε έστω και ετεροχρονισμένα για την εκ μέρους σας ανάληψη πρωτοβουλιών ως προς το ελάχιστο ( βλέπε Κοινότητα Κρεμαστής ) δηλαδή την σύγκληση έκτακτης και διευρυμένης  συνεδρίασης των μελών του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού, προκειμένου  αυτά να τοποθετηθούν  και να ενημερωθούν  από εκπροσώπους της ΔΕΥΑΡ για την πορεία υλοποίησης  ή ΟΧΙ του συγκεκριμένου Έργου.

Δυστυχώς για τον τόπο μας για μια ακόμη φορά σε ένα τόσο σημαντικό θέμα είναι ξεκάθαρο  ότι επεβλήθη μια  ιδιόμορφη « Σιωπή των Αμνών ».

Προφανώς λόγω της πολιτικής σας ανεπάρκειας και της δυσκολίας αντίληψης των πραγμάτων  που αφορούν την Ιαλυσό , επιλέξατε συνειδητά  ή όχι  την « κατά μόνας πολιτική » και την « εξ αποστάσεως και καθ΄ υποβολή διοίκηση των τοπικών υποθέσεων  της Ιαλυσού » αφού  κρίνατε  ότι το μοναδικό θέμα της επερχόμενης  Συνεδρίασης του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού  περί ‘’ παράτασης ωραρίου μουσικής ή οργάνων » είναι υψίστης σημασίας για  τον τόπο.

Με την παρούσα επιστολή μας και σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την εκ μέρους σας συνεχιζόμενη απαξίωση του ανώτερου «  τοπικού βουλευόμενου συλλογικού  οργάνου ενδοδημοτικής  αποκέντρωσης της Ιαλυσού »  σας δηλώνουμε  την μη  συμμετοχή  μας στην τακτική και δια  περιφοράς  συνεδρίαση της 23.09.2021 των μελών του συμβουλίου της Κοινότητας Ιαλυσού  σύμφωνα με την υπ΄αριθ.πρωτ.11/48418/20.09.2021 Πρόσκληση , αναμένοντας τα πολιτικά  σας αντανακλαστικά στο αίτημα μας για άμεση σύγκληση σε έκτακτη  και με φυσική παρουσία Συνεδρίαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ιαλυσού σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ.1 του άρθρου 1 στοιχείο 1 της ΚΥΑ Δ1α /ΓΠ.οικ.57069/17.09.2021 ( ΦΕΚ 4337/τ.Β΄/18.09.2021)  περί « Λήψη έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 κ.λ.π » και με  μοναδικό  θέμα συζήτησης  « Ενημέρωση για την πορεία του έργου Αναβάθμιση Η/Υ έργων αντλιοστασίων  ακαθάρτων ΔΕ Ιαλυσού ».