Την  πρόταση να μεταφερθούν σε χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου που είχε απελευθερωθεί με την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου οι υπηρεσίες των Διοικητικών Δικαστηρίων επαναφέρει με ανακοίνωση του ο πρώην πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Ρόδου κ. Κώστας Σαρής.

«Σήμερα πλέον μετά την απόφαση  να μεταφερθεί το Κτηματολόγιο σε χώρο του παλαιού Νοσοκομείου επέστη ο χρόνος για την επίλυση και του προβλήματος στέγασης των Διοικητικών Δικαστηρίων και των Υπηρεσιών τους. Αυτό θα βοηθήσει αφενός μεν στην εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά και την αποφυγή καταβολής μισθώματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ μηνιαίως και το οποίο μέχρι σήμερα καταβάλλει το Δημόσιο», υπογράμμισε ο κ. Σαρρής.

Αναλυτικά στην ανακοίνωση αναφέρονται τα ακόλουθα:

Πριν μερικά χρόνια, από τον Δικηγορικό Σύλλογο Ρόδου ετέθη το θέμα της στέγασης των Υπηρεσιών των Διοικητικών Δικαστηρίων της πόλης μας και φυσικά του χώρου εκδίκασης των υποθέσεων, οι οποίες είναι πολλές και με τεράστιο για την οικονομία του τόπου ενδιαφέρον.

Μέχρι σήμερα όπως όλοι γνωρίζουμε οι Υπηρεσίες των Διοικητικών Δικαστηρίων στεγάζονται σε μισθωμένο οίκημα, επί της οδού Αλεξάνδρου Διάκου και οι συνεδριάσεις του λαμβάνουν χώρα στην αίθουσα του ακροατηρίου του Εφετείου Δωδεκανήσου, υπό τύπον φιλοξενίας. Εάν μάλιστα συμβεί την ημέρα εκείνη να συνεδριάζει και το Πολιτικό ή Ποινικό τμήμα του Εφετείου Δωδεκανήσου, τότε πλέον η αναμονή είναι μεγάλη, μέχρις ότου απελευθερωθεί η αίθουσα και η ταλαιπωρία Δικαστών-Δικηγόρων και Διαδίκων επίσης πολύ μεγάλη.

Το αδύναμο αυτό σημείο της ανυπαρξίας χώρου στέγασης των Διοικητικών Δικαστηρίων και των Υπηρεσιών τους είχε επισημάνει ο Δικηγορικός Σύλλογος Ρόδου, καταθέτοντας την πρόταση να μεταφερθούν σε χώρο του Παλαιού Νοσοκομείου της Ρόδου που είχε απελευθερωθεί με την ανέγερση του νέου Νοσοκομείου.

Δεν υλοποιήθηκε όμως η πρόταση αυτή λόγω της αντίδρασης της Διοίκησης των τότε νοσοκομειακών γιατρών, οι οποίοι ονειρεύοντο να το μετατρέψουν σε πολυϊατρείο.

Σήμερα πλέον μετά την απόφαση των συναρχόντων Περιφερειάρχη και Δημάρχου να μεταφερθεί το Κτηματολόγιο σε χώρο του παλαιού Νοσοκομείου επέστη ο χρόνος για την επίλυση και του προβλήματος στέγασης των Διοικητικών Δικαστηρίων και των Υπηρεσιών τους.

Αυτό θα βοηθήσει αφενός μεν στην εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων αλλά και την αποφυγή καταβολής μισθώματος, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των 4.000€ μηνιαίως και το οποίο μέχρι σήμερα καταβάλλει το Δημόσιο. Εκτός και εάν ο κ. Δήμαρχος Ρόδου έχει αντίθετη άποψη, οπότε και θα πρέπει ο ίδιος να καταβάλλει το μίσθωμα στον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου στεγάζονται οι Υπηρεσίες του Διοικητικού Δικαστηρίου. Στο Δημόσιο δεν περισσεύουν τα χρήματα για μισθώματα, τα οποία μπορούν να αποφευχθούν.

Τουλάχιστον έστω και μια φορά ο κ. Δήμαρχος Ρόδου ας ανταποκριθεί θετικά σε ένα ζήτημα το οποίο δεν προσφέρεται για κατανάλωση. Θα είναι μια ενέργεια η οποία θα συντελέσει στην εύρυθμη λειτουργία των Διοικητικών Δικαστηρίων και των Υπηρεσιών τους.

 282 total views,  2 views today