Το Επιμελητήριο Δωδεκανήσου, η αναπτυξιακή του εταιρία Δ.ΕΤ.Α.Π. και το ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε. ανακοινώνουν τη διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης εργοδοτών προκειμένου να αναλάβουν καθήκοντα Τεχνικού Ασφαλείας στην εταιρεία τους.

Τα σεμινάρια θα διεξαχθούν, στη Ρόδο, από Δευτέρα 24 έως και Κυριακή 30 Ιουνίου 2019 και αφορούν επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας – Υψηλή επικινδυνότητα (αλουμινοκατασκευές-ξυλουργεία, οικοδομικές εργασίες, επισκευές ηλεκτρικών συσκευών, συνεργεία αυτοκινήτων, πρατήρια υγρών καυσίμων, αρτοποιεία – ζαχαροπλαστεία, παραγωγή/μεταποίηση τροφίμων κτλ). Η εκπαίδευση για τη Β’ κατηγορία διαρκεί 35 διδακτικές ώρες (7 ημέρες), με συνολικό κόστος 130€.

Δικαίωμα συμμετοχής στα σεμινάρια θα έχουν όσοι καταθέσουν το συμπληρωμένο έντυπο της αίτησης συνοδευόμενο από τα κατά περίπτωση δικαιολογητικά καθώς και την προκαταβολή 80€, το αργότερο έως τη Πέμπτη 28 Φεβρουαρίου 2019 και ώρα 14:00.

Εφόσον οι αιτήσεις υπερβαίνουν το μέγιστο αριθμό καταρτιζομένων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας κατάθεσης της αίτησης. Στους συμμετέχοντες θα χορηγηθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό επιμόρφωσης για να δηλωθούν ως Τεχνικοί Ασφαλείας στην επιχείρηση τους με την προϋπόθεση της ανελλιπούς παρακολούθησής του σεμιναρίου.

Υπενθυμίζεται ότι:

  1. Σύμφωνα με την Εγκύκλιο του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης 41366/1888/26-07-2018 οι εργοδότες, μέχρι να ολοκληρώσουν την επιμόρφωσή και να λάβουν τη σχετική βεβαίωση δεν θα μπορούν να ασκούν οι ίδιοι καθήκοντα τεχνικού ασφάλειας στην επιχείρησή τους και ως εκ τούτου οι προσωρινές βεβαιώσεις που έχουν ήδη λάβει παύουν να ισχύουν.
  2. Για μη ατομική επιχείρηση (π.χ ΟΕ, ΕΕ, ΑΕ κτλ) υποβάλλεται το απαραίτητο δικαιολογητικό από το οποίο προκύπτει ότι ο εκπαιδευόμενος είναι εργοδότης και νόμιμος εκπρόσωπος π.χ. ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ/ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ/ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΣ/ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ/ ΕΝΑΡΞΗ ΕΦΟΡΙΑΣ.
  3. Για την επιμόρφωση σε επιχειρήσεις Β’ κατηγορίας δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εργοδότες όπου ισχύουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις:
ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Δράσεις της ΕΥΘΥΤΑ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας

Α) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν μέχρι και 3 άτομα (ένα από όλα):  10 χρόνια αποδεδειγμένη λειτουργία της επιχείρησης (βεβαίωση επιμελητηρίου ή  έναρξη άσκησης επαγγέλματος από την εφορία) ή  άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με το ίδιο αντικείμενο της δραστηριότητας της επιχείρησης.

Β) Για τις επιχειρήσεις που απασχολούν 4 έως 6 άτομα (ένα από όλα): ΠΤΥΧΙΟ τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από: Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) Στην ειδική περίπτωση επιμόρφωσης εργαζομένου (πλήρους απασχόλησης) της επιχείρησης απαιτείται πτυχίο τεχνικής ειδικότητας (πτυχίο πιστοποίησης εφόσον προβλέπεται πιστοποίηση) από Τεχνικό επαγγελματικό εκπαιδευτήριο ή Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ) ή Αναγνωρισμένη τεχνική επαγγελματική σχολή ή Απολυτήριο Τεχνικού επαγγελματικού Λυκείου (Τεχνικής ειδικότητας) ή Άδεια άσκησης επαγγέλματος εμπειροτέχνη με τουλάχιστον οκτώ (8) χρόνια προϋπηρεσία που λογίζεται από την απόκτηση του απολυτηρίου ή της άδειας. Το έντυπο της αίτησης ενέχει ισχύ Υπεύθυνης Δήλωσης και είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα www.kek-gennimatas.gr και www.detap.gr, www.ebed.gr καθώς και στα γραφεία της ΔΕΤΑΠ και του ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς.

Πληροφορίες, κατάθεση αιτήσεων & πληρωμή προκαταβολής:

Στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις www.ebed.gr, www.detap.gr και www.kek-gennimatas.gr και αποστολή σκαναρισμένης αίτησης στο email: info@detap.gr  Δ.ΕΤ.Α.Π., Γρ. Λαμπράκη 8 (κτήριο Επιμελητηρίου Α’ όροφος),

Ρόδος, 9:00-15:00 τηλ: 2241044280, 2241044288  ΚΕΚ Γ. Γεννηματάς Α.Ε, Πάρκο Ροδίνι (Α’ όροφος), 8:30-15:30 τηλ: 2241070615

Η πληρωμή της προκαταβολής για τη δέσμευση της θέσης μπορεί να πραγματοποιηθεί στα γραφεία του ΚΕΚ ή της ΔΕΤΑΠ με μετρητά. Εναλλακτικά, η πληρωμή μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό του ΚΕΚ στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ IBAN: GR7901104610000046147552783 με αιτιολογία το ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ και το ΑΦΜ.

 290 total views,  2 views today