Τη συμπαράστασή του προς τους εργαζομένους του Δήμου Καρπάθου που συμμετείχαν σήμερα 21/02/2019 στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία, εκφράζει με σχετικό δελτίο τύπου ο Δήμαρχος Καρπάθου κ. Ηλίας Ανδρ. Λάμπρος, το οποίο έχει ήδη αποσταλεί στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην ΠΟΕ – ΟΤΑ και στην ΚΕΔΕ. Συγκεκριμένα:

” Σήμερα στις 21/2/2019 και μετά την συνάντηση που είχα με τους εργαζόμενους του Δήμου Καρπάθου που συμμετείχαν στην 24ωρη Πανελλαδική Απεργία που εξήγγειλε η ΠΟΕ ΟΤΑ και αφού συζητήθηκαν όλα τα θέματα που αφορούσαν τον λόγο της απεργιακής κινητοποιήσεως τους εκφράζω την έμπρακτη συμπαράσταση μου στα δίκαια αιτήματα τους και συγκριμένα:

1) Στην άμεση νομοθετική ρύθμιση για την απρόσκοπτη καταβολή του επιδόματος επικίνδυνης και ανθυγιεινής εργασίας, την κατοχύρωση του και την επέκταση του και σε άλλες ειδικότητες.

2) Στην κατάργηση του συμψηφισμού του επιδόματος Επικίνδυνης και Ανθυγιεινής Εργασίας με την προσωπική διαφορά.

3) Στην άμεση κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 204 του Ν.4555/2018 με τις οποίες οι αιρετοί απαλλάσσονται κάθε ευθύνης των διαδικασιών εκκαθάρισης και πληρωμής των δαπανών Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού και την έναρξη διαβούλευσης μεταξύ των συναρμόδιων Υπουργείων και της Π.Ο.Ε.-Ο.Τ.Α., για την δημιουργία, ρύθμιση και εφαρμογή ενός νέου, σύγχρονου και ουσιαστικά λειτουργικού και αποδοτικού συστήματος διαχείρισης και ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

4) Στην επαναφορά του Προληπτικού Ελέγχου των δαπανών των Ο.Τ.Α. Α΄ Βαθμού.

5) Στην πλήρη απαλλαγή των εργαζομένων των Οικονομικών Υπηρεσιών από κάθε Πειθαρχική ή Ποινική ευθύνη σχετική με την Οικονομική Διαχείριση, και την εφαρμογή της μόνο σε περιπτώσεις που αποδεικνύεται βαριά αμέλεια ή δόλος.

 228 total views,  2 views today