Με εγκύκλιο που απέστειλε ο γραμματέας του ΚΙΝ.ΑΛ., Μανώλης Χριστουδουλάκης, προς τις νομαρχιακές επιτροπές τις καλεί με καταληκτική ημερομηνία της 24 Ιουλίου να αποστείλουν στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων κατά πρώτον, καταγραφή ενδιαφερομένων από το Νομό ευθύνης τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής στις επόμενες εθνικές εκλογές.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο η καταγραφή αυτή θα πρέπει να αφορά στελέχη με δεδηλωμένη τη διαθεσιμότητα τους για συμμετοχή στα ψηφοδέλτια στις επόμενες Εθνικές Εκλογές. θα πρέπει επίσης να συνοδεύεται από περιγραφή των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών και των συγκριτικών πλεονεκτημάτων της εν λόγω υποψηφιότητας, από πλευράς της ΝΕ, η οποία επίσης θα αποσταλεί στην Επιτροπή Ψηφοδελτίων.

Και κατά δεύτερον, ο Μανώλης Χριστοδουλάκης ζητά από τις νομαρχιακές επιτροπές τις προτάσεις τους για τα άτομα που θεωρούν ότι μπορούν να προσδώσουν προστιθέμενη αξία σε οργανωτικό ή πολιτικό επίπεδο με τη συμμετοχή τους στα ψηφοδέλτια του Κινήματος Αλλαγής.

 388 total views,  2 views today