Στην πρωτοπορία η Ρόδος με τους πέντε αυτόματους μηχανικούς κομποστοποιητές

895

Υπεγράφη σήμερα (Τρίτη 05/03/2019) στο Δημαρχείο Ρόδου, η σύμβαση «Προμήθειας και εγκατάστασης αυτόνομων μηχανικών κομποστοποιητών και εξοπλισμού του Δήμου Ρόδου» ανάμεσα στην δημοτική αρχή και την εταιρεία Incotech, παρουσία του Δημάρχου Ρόδου κ. Χατζηδιάκου Φώτη, του αντιδημάρχου οικονομικών κ. Διακοσταματίου Σάββα εκπροσώπου της εταιρίας Incotech και του ειδικού συμβούλου και επιστημονικού υπεύθυνου του έργου Δρ Γαμβρούδη Χρήστου.

Η παρούσα προμήθεια αξίας 158.720 € συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και από Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου και εντάσσεται στο πρόγραμμα ACUA του Επιχειρησιακού Προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 στο οποίο ο Δήμος Ρόδου συμμετέχει ως εταίρος.

Στην τοποθέτησή του ο δήμαρχος Ρόδου κ. Φώτης Χατζηδιάκος τόνισε πως «Κάνουμε ακόμη ένα βήμα προκειμένου ο Δήμος Ρόδου να γίνει πρότυπος “Πράσινος”. Με το παρόν πρόγραμμα έχουμε ως στόχο την ανάπτυξη της συνοικιακής κομποστοποίησης, την εξοικονόμηση πόρων και παράλληλα τη δημιουργία ισχυρών περιβαλλοντικών κινήτρων στους δημότες. Οι περιοχές που θα τοποθετηθούν οι κομποστοποιητές επιλέχθηκαν μετά από πρόσκληση ενδιαφέροντος τον Ιανουάριο του 2018. Σήμερα ο Δήμος Ρόδου μας εντάσσεται πλέον στους πρώτους οικολογικούς δήμους που εφαρμόζουν πιλοτικά, την συνοικιακή κομποστοποίηση και που αποσκοπούν, μέσα από την εφαρμογή ορθολογικών μεθόδων διαχείρισης αποβλήτων με όρους κυκλικής οικονομίας, να ελαχιστοποιήσουν το ενεργειακό τους αποτύπωμα. Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου συνεχίζει να αξιοποιεί κάθε διαθέσιμο πόρο που αποσκοπεί στη περαιτέρω προστασία και ανάδειξη των χώρων πρασίνου του νησιού μας».

Ο αντιδήμαρχος οικονομικών κ. Σάββας Διακοσταματίου τόνισε πως «Το βραχυπρόθεσμο όφελος αφορά στο ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορεί να επεκταθεί και σε άλλες περιοχές του Δήμου μελλοντικά, καλύπτοντας και την ανάγκη για χωριστή συλλογή και επεξεργασία του 10% των παραγόμενων βιοαποβλήτων έως το 2020».

Ο κ. Δρίκος Λεωνίδας εκπρόσωπος της εταιρίας Incotech τόνισε πως «Οι κομποστοποιητές που θα τοποθετηθούν στον Δήμο επεξεργάζονται τα βιο-απόβλητα με απόλυτα βιολογικό και φυσικό τρόπο. Το παραγόμενο άριστης ποιότητας κόμποστ που θα δημιουργείται θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως λίπασμα για την κάλυψη μέρους των αναγκών των πολιτών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα καθώς και των χώρων πρασίνου του Δήμου».
Τέλος ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου Δρ. Χρήστος Γαμβρούδης παρουσίασε τον τρόπο λειτουργίας των κομποστοποιητών μέσω της ειδικής κάρτας που θα προμηθευτούν οι πολίτες που θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα.