Στην τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της 95 ΑΔΤΕ η Μαρία Αγγέλου

1410

Καλεσμένη του Στρατηγού Γρηγορίου Ρουμανη στη δεξίωση,που δόθηκε με την ευκαιρία της Αλλαγής Διοίκησης της 95ΑΔΤΕ καιπραγματοποιήθηκε στη Λέσχη Αξιωματικών Ρόδου και στην τελετή Παράδοσης – Παραλαβής της Διοίκησης, πουέλαβε χώρα στο Στρατόπεδο «Κατεχάκη Γ.» (ΣΤΡ 95 ΑΔΤΕ) στις  14 Μάρτιου του 2019 ήταν η Γραμματέας Νησιωτικής Πολιτικής των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υποψήφιαπεριφερειακήσύμβουλος με την παράταξη «Μπροστά το ΝότιοΑιγαίο», Μαρία Αγγέλου.

Σε δήλωση της ανέφερε τα εξής:

«Στα χρόνια που συμμετέχω στην πολιτικήζωή του τόπου μας και μου δίνεται η δυνατότητα να έρχομαι σε επικοινωνία με την διοίκηση της 95ΑΔΤΕ δυο χαρακτηριστικά εντόπισα που χαρακτηρίζουν έναν επιτυχημένο διοικητή. Πρώτον να δημιουργεί το αίσθημαασφάλειαςστους πολίτες τηςπεριοχής που διοικεί και δεύτερον οι πολίτες να αισθάνονται το στράτευμακοντά τους, δίπλα τους με δράσεις που έχουνάμεσοαντίκρισμα στην καθημερινότητα τους.

Από τους λίγουςδιοικητές που κατάφεραν αυτόν τον συνδυασμό είναι και ο υποστράτηγος Γρ. Ρουμανης.

Είμαι πραγματικά ευτυχής που τον γνώρισα και ως διοικητή και ως άνθρωπο, αφού πρόκειται για έναν εξαιρετικό χαρακτήρα. Δυστυχώς αποτέλεσε μέρος των αλυσιδωτών αντιδράσεων που προκάλεσε η αλλαγή της ηγεσίας του Υπουργείου Άμυνας και αποστρατεύεται.

Του εύχομαι κάλος πολίτης, υγεία και δημιουργικότητα στο νέο του ξεκίνημα.

Στο νέο διοικητή, υποστράτηγο Νικόλαο Φλάρηεύχομαι να έχει μια ειρηνική θητεία και να έχειανάλογαεπιτυχημένηπορεία».