Η Έγκριση τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών καθώς και των σχετικών τευχών δημοπράτησης στο πλαίσιο της διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του κέντρου επισκευής πλοιαρίων στην περιοχή Καναματ δήμου Ρόδου είναι ένα από τα θέματα που θα συζητηθούν στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα στις 12:00 στο τουριστικό λιμάνι .

Στη συνεδρίαση θα γίνει συζήτηση για την επέκταση του ξυλοπεζόδρομου αλλά και την αποκατάσταση των ζημιών σε λιμενικές υποδομές της Σύμης .

Αναλυτικά στη συνεδρίαση θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:

-Έγκριση πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διενέργειας μειοδοτικού διαγωνισμού με κλειστές προσφορές με το σύστημα δημοπράτησης: «διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για σύναψη δημοσίων συμβάσεων έργου» και προσφορά με ενιαίο ποσοστό έκπτωσης και έλεγχο ομαλότητας» σύμφωνα α) με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 και β) με τους Όρους της διακήρυξης προς ανάδειξη αναδόχου, που θα εκτελέσει το έργο: “αποκατάσταση των ζημιών (από θεομηνία) του τμήματος πρόσβασης προς την νέα αποβάθρα στο Πέταλο Σύμης”, προϋπολογισμού 70.000,00 € (με ΦΠΑ 24%) (ΚΑΕ 30-7336.010)

-Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης για την εκτέλεση του έργου «Προστασία, ανάδειξη, διαχείριση και βιώσιμη ανάπτυξη της Μεσαιωνικής Πόλης της Ρόδου.

-Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών

-Έγκριση οδοιπορικών εξόδων του προσωπικού του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ..

-Έγκριση Πρακτικού ΙΙ της επιτροπής διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού με α/α συστήματος 79363,1 του έργου: «ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΞΥΛΙΝΟΥ ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΑΥΣΤΡΑΛΙΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΑΚΑΝΤΙΑΣ ΡΟΔΟΥ-ΤΟΜΕΑΣ ΣΤ-Ζ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ “ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΘΑΛΑΣΣΙΝΗ ΠΥΛΗ ΜΕΧΡΙ ΛΙΜΕΝΑ ΑΚΑΝΤΙΑΣ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Ανακοινώθηκαν μέτρα στήριξης των αλιέων

-Εξέταση αιτήματος δήμου Κάσου για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης της αίθουσας επιβατών του κτιρίου επιβατών λιμένα Φρυ Κάσου (όπως αυτή απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση των επιβατών εν λόγω λιμένα, για την εύρυθμη λειτουργία του, για την εξυπηρέτηση του δημοσίου συμφέροντος, για μέγιστο δυνατό χρονικό διάστημα.

-Έγκριση τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών καθώς και σχετικών τευχών δημοπράτησης (σχεδίων διακήρυξης διαγωνισμού & σύμβασης παραχώρησης), στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του κέντρου επισκευής πλοιαρίων στην περιοχή Καναματ δήμου Ρόδο.

-Έγκριση του πρακτικού II της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού της προμήθειας πνευματικών προσκρουστήρων στα λιμάνια δικαιοδοσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.

 146 total views,  2 views today