Προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων που καλούνται να αποδείξουν στο Δημόσιο την κυριότητα της ιδιοκτησίας τους.

Διαδικασία που αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρονοβόρα και πολυέξοδη.

Παρά το γεγονός ότι ο αριθμός των ενστάσεων του Δημοσίου τα τελευταία χρόνια εμφανίζεται μειωμένος, ωστόσο το ποσοστό των ενστάσεων στις νέες κτηματογραφήσεις φτάνει έως και το 5% με σημαντικό τμήμα να προέρχεται από το δημόσιο.

Όταν πρόκειται δε για δασική περιοχή, τότε αυτό το ποσοστό ανεβαίνει στο 10%.

Το μεγάλο πρόβλημα με τις επιτροπές ενστάσεων δημιουργείται από την υποστελέχωση τους.

Εξαιτίας αυτής της κατάστασης, έχει παρατηρηθεί καθυστέρηση σε εξέταση ένστασης που έφτασε και το ένα έτος.

Στα κτηματολογικά γραφεία αναρτώνται επί δίμηνο τα προσωρινά κτηματολογικά διαγράμματα και πίνακες.

Για τους κατοίκους εξωτερικού παραμένουν επί τετράμηνο αναρτημένοι.

Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να καταθέσει ένσταση ή αίτηση διόρθωσης.

Η τριμελής επιτροπή οφείλει να αποφανθεί εντός δύο μηνών. Ωστόσο σε πολλές περιπτώσεις η προθεσμία μπορεί να παραταθεί με απόφαση του Κτηματολογίου.

Να θυμίσουμε ότι σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία για την υποβολή των σχετικών δηλώσεων, για τη δημιουργία Κτηματολογίου στους Δήμους Αγαθονησίου, Αστυπάλαιας, Καλύμνου, Λειψών, Λέρου (την περιοχή που δεν υπάγεται στο κτηματολόγιο της Κω), Καρπάθου, Κάσου, Νισύρου, Μεγίστης, Τήλου και Χάλκης, όπου μπορούν φυσικά και νομικά πρόσωπα, να καταθέσουν τα απαραίτητα σχεδιαγράμματα και δικαιολογητικά  που να αποδεικνύει το δικαίωμα ιδιοκτησίας.

Η διαδικασία υποβολής δηλώσεων ολοκληρώνεται στις 19 Φεβρουάριου  2019 για τους πολίτες εσωτερικού, και στις 20 Μαΐου 2019 για τους πολίτες εξωτερικού.

 156 total views,  2 views today