Για σήμερα έχει προσδιοριστεί να γίνει η συζήτηση Ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Ρόδου της αγωγής του Ελληνικού Δημοσίου για ακίνητο στα Κοσκινού που υφαρπάχθηκε με τη χρήση ανυπόστατης απόφασης εκποίησης και ζητείται να επιστραφεί με τα υπερκείμενα στην ιδιοκτησία του ακίνητα.

Η αγωγή στρέφεται κατά του τότε προϊσταμένου του Κτηματολογίου Ρόδου, 29 ιδιωτών που έχουν ιδιοκτησίες στην κτηματομερίδα 712 γαιών Κοσκινού και κατά 8 τραπεζών που έχουν εγγράψει προσημειώσεις σ’ αυτό, μετά τη χορήγηση στεγαστικών και κατασκευαστικών δανείων,

Η αγωγή αφορά έκταση πάνω των  49 στρεμμάτων που σύμφωνα με τα κτηματολογικά στοιχεία ήταν ιδιοκτησίας Ελληνικού Δημοσίου, και αποδόθηκε εξ αδιαιρέτου με απόφαση του τότε Νομάρχη Δωδεκανήσου σε συγκεκριμένους ιδιώτες που πούλησαν τμηματικά  το ακίνητο.

Κατά το Ελληνικό Δημόσιο η προαναφερόμενη απόφαση Νομάρχη Δωδεκανήσου είναι ανυπόστατη  δηλαδή πλαστή και ουδέποτε αποτέλεσε τίτλο δεκτικό μεταγραφής.

Στο συγκεκριμένο ακίνητο έχουν πλέον ανεγερθεί ορισμένες από τις πιο πολυτελείς βίλες που βρίσκονται στη Ρόδο.

 164 total views,  2 views today