Την Τετάρτη 29 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής στην Κω.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί οκτώ θέματα μεταξύ των οποίων και η ετήσια έκθεση πεπραγμένων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για το έτος 2019.

Αναλυτικά τα θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Ετήσια έκθεση πεπραγμένων έτους 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.179/2019 απόφαση της ΚΕΚΠΑΠΥΑΣ με θέμα: «Έγκριση χειμερινού προγράμματος δρομολογίων».

3. Λήψη απόφασης πολεοδομικών παραβάσεων καταστημάτων που έχουν χαρακτηριστεί τελεσίδικες.

4. Λήψη απόφασης περί την μεταφορά κάδων απορριμμάτων.

5. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.9/19(ΑΔΑ:ΩΤΘΓΩΛΕ-4ΓΕ) απόφαση από το 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου με θέμα: «Γνωμοδότηση Συμβουλίου περί εξέταση αίτησης κου Οικονόμου Ηλία του Νικολάου, για κατάληψη και εν συνεχεία της απώλειας κοινοχρήστου χαρακτήρα, συγκεκριμένου τμήματος 41,50 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου από οικοδομή ιδιοκτησία του».

6. Λήψη απόφασης για την υπ’αριθμ.10/19(ΑΔΑ:Ω343ΩΛΕ-ΦΚΨ) απόφαση από το 4ο Πρακτικό Συνεδρίασης της Δημοτικής Κοινότητας Κεφάλου με θέμα: «Γνωμοδότηση Συμβουλίου περί εξέταση αίτησης κας Χατζηγεωργίου Αικατερίνης του Σταματίου, χήρα Χρυσόπουλου Γεωργίου, για κατάληψη και εν συνεχεία της απώλειας κοινοχρήστου χαρακτήρα, συγκεκριμένου τμήματος 42,00 τ.μ. κοινόχρηστου χώρου από οικοδομή ιδιοκτησία της».

7. Λήψη απόφασης περί απότμησης πεζοδρομίου.

8. Διάφορα αιτήματα πολιτών.

 124 total views,  2 views today