Στον Περιφερειάρχη οι επιχειρηματίες Π. Πόλης

425

Τις συναντήσεις του 2020 εγκαινίασαν με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου, Γιώργο Χατζημάρκο, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου Επιχειρηματιών και Επαγγελματιών Μεσαιωνικής Πόλης Ρόδου.

Η συνάντηση έγινε σε εξαιρετικό κλίμα. Στον περιφερειάρχη παρουσιάστηκε το πλάνο δράσεων για το 2020, όπως εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση του Νοέμβριου. Τον χαροποίησε ιδιαίτερα και η ύπαρξη πλάνου και η διάθεση για δράση και δήλωσε την πρόθεση του να στηρίξει το ΣΕΕΜΠ και την όλη προσπάθεια.