Με απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Εθνικής Άμυνας Φώτη Κουβέλη, στη Σύμη και στη Τήλο τοποθετούνται προσωρινά οπλίτες ιατροί για να καλύψουν τις αυξημένες ανάγκες των νησιών.

Στους συγκεκριμένους οπλίτες ιατρούς, παρέχεται η δυνατότητα για ταυτόχρονη αναγνώριση του χρόνου στρατεύσιμης στρατιωτικής υποχρέωσης, και η παραμονή τους σε άγονες και προβληματικές περιοχές της χώρας, ως χρόνος εκπλήρωσης της υποχρέωσης της υπηρεσίας υπαίθρου, με δαπάνη του Υπουργείου Υγείας.

 276 total views,  2 views today