Συγκροτήθηκε Συντονιστική πόλεως Ρόδου του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ

127

Την Παρασκευή  έγιναν οι διαδικασίες ανάδειξης της Συντονιστικής Γραμματείας της Επιτροπής Πόλεως Ρόδου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής.

Με τις ακολουθούμενες διαδικασίες, Συντονιστής ανέλαβε ο Ανδρέας Μοσκιού

Για τις άλλες θέσεις έγιναν οι παρακάτω επιλογές:

Αναπληρωτής Συντονιστής: Εμμανουήλ Παναγιώτης Παπάζογλου
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Παντελής Μακρής
Υπεύθυνος για θέματα Περιβάλλοντος: Ιωάννης Σταυλάς
Υπεύθυνος Οργανωτικού: Βασίλειος Αγκάς
Μέλος: Κωνσταντίνος Χατζηχριστοδούλου
Μέλος: Βασιλική Αγγελάκου