Σήμερα 05-08-2019 συνεδρίασε το νέο διοικητικό Συμβούλιο που αναδείχθηκε από τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 30 Ιουλίου – 02 Αυγούστου και συγκροτήθηκε με την κάτωθι σύνθεση:

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Πρόεδρος: Καρανικόλας Ελευθέριος
Α/της Πρόεδρος: Γρηγοράς Μιχαήλ
Γ. Γραμματέας: Διασυνός Χρήστος
Αν/της Γ. Γραμματέας: Γερακιός Εμμανουήλ
Ταμίας: Παλαιός Ιωάννης
Μέλη:
Σαχίνης Μιχαήλ, Μοσχής Σταμάτης, Κούτρας Χρήστος , Τσούλλος Ιωάννης

ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Φραντζής Ηλίας
Χατζηαλέκου Γεώργιος
Αναμουρλής Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ στο ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΡΟΔΟΥ
Καρανικόλας Ελευθέριος
Φούκας Σάββας
Μανίας Πέτρος
Γερακιός Εμμανουήλ
Πατούνας Εμμανουήλ
Παλαιός Ιωάννης

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ στην ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ Π.Ο.Ε. Δ.Ε.Υ.Α.
Καρανικόλας Ελευθέριος
Ρεουλλά Καθολική
Γρηγοράς Μιχαήλ
Πλοχώρου Δέσποινα
Μανίας Πέτρος
Γερακιός Εμμανουήλ
Σαχίνης Μιχαήλ
Παλαιός Ιωάννης
Καραγιάννης Ιωάννης

 110 total views,  4 views today