Συνάντηση Βούτση με τους Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης

1605

Ο Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων κ. Νικόλαος Βούτσης δέχθηκε χθες στο γραφείο του τους επτά Συντονιστές της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, με την αφορμή και της συζήτησης στην αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Μεταρρύθμιση θεσμικού πλαισίου Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ») – Ρυθμίσεις για εκσυγχρονισμό πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας ΦΟ.ΔΣ.Α.» και άλλες ρυθμίσεις.

Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα διοίκησης, οργάνωσης και λειτουργίας του κράτους, καθώς και ο ρόλος των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων στη σύγχρονη δημόσια διοίκηση, ενόψει και της Αναθεώρησης του Συντάγματος.

Στη συνάντηση μετείχαν ο Πρόεδρος και ο Γραμματέας της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης, κύριοι Αντώνιος Συρίγος και Κωνσταντίνος Μορφίδης, καθώς και το μέλος της ίδιας Επιτροπής και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας κ. Ιωάννης Γκιόλας.

Οι Συντονιστές Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου κ. Νίκος Θεοδωρίδης, Αττικής κ. Σπυρίδων Κοκκινάκης, Δυτικής Ελλάδας-Πελοποννήσου και Ιονίων Νήσων κ. Νικόλαος Παπαθεοδώρου, Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας κ. Βασίλειος Μιχελάκης, Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας κ. Νικόλαος Ντίτορας, Κρήτης κυρία Μαρία Κοζυράκη και Μακεδονίας-Θράκης κ. Ιωάννης Σάββας ανέπτυξαν τα επιχειρήματά τους για το ότι ο θεσμός που υπηρετούν διασφαλίζει την καλύτερη λειτουργία του κράτους και εξυπηρετεί τα συμφέροντα πολίτη και δημοσίου.