Συνάντηση του δημάρχου Λέρου με εκπαιδευτικούς

518
Την Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2020, ο Δήμαρχος Λέρου κ. Μιχάλης Κόλιας είχε
συνάντηση, με τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης του
νησιού.
Στην εν λόγω συνάντηση ο κ. Κόλιας άκουσε τα προβλήματα τους, πολλά εκ
των οποίων απαιτούν άμεσες λύσεις.
Επίσης οι εκπαιδευτικοί, επέδωσαν στον κ. Δήμαρχο ψήφισμα διαμαρτυρίας,
το οποίο αφορά στο υπό ψήφιση σχέδιο νόμου «ΕΘ.Α.Α.Ε.,Ειδικοί
Λογαριασμοί Κονδυλίων Έρευνας Α.Ε.Ι., Ερευνητικών και Τεχνολογικών
φορέων και άλλες διατάξεις», το οποίο ο Δήμαρχος Λέρου,διαβίβασε
αρμοδίως στο Υπουργείο Παιδείας, εκφράζοντας παράλληλα τον προβληματισμό
της Δημοτικής Αρχής Λέρου σχετικά με την πλήρωση των θέσεων της επόμενης
σχολικής χρονιάς.
Στο σχετικό ψήφισμα που κατατέθηκε στο δήμαρχο Λέρου αναφέρονται τα ακόλουθα: