Συνάντηση του Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων με τον Επιθεωρητή Εργασίας Ηλία Βασιλάκη

126

Η διοίκηση του  Σωματείου Ξενοδοχοϋπαλλήλων Ρόδου σήμερα Δευτέρα  28 Μαρτίου,  με αφορμή την έναρξη της σεζόν ήρθε σε συνάντηση με το Επιθεωρήστε Εργασίας κ. Ηλία Βασιλάκη. Κατά  τη συνάντηση δόθηκαν διευκρινήσεις σε θέματα που αφορούν τους εργαζόμενους και την έναρξη της τουριστικής σεζόν, συζητήθηκαν ζητήματα των επαναπροσλήψεων, μισθολογικά θέματα και αλλά θέματα του κλάδου. Επιπλέον, συζήτησαν το θέμα της μετατροπής της Υπηρεσίας του Σώματος επιθεώρησης σε Ανεξάρτητη Αρχή και συμφωνήσαν σε ένα πλαίσιο συνεργασίας για την εντατικοποίηση των ελέγχων στο νησί. Τέλος, αμφότεροι ζητούν από κάθε εργαζόμενο να καταγγείλει τόσο στο Σωματείο όσο και στην Επιθεώρηση εργασίας κάθε προβατική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας .