Για την Παρασκευή 11 Ιουνίου έχει προγραμματιστεί η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αλλά με την με την δια περιφοράς διαδικασία με την σύμφωνη γνώμη των δύο τρίτων (2/3) των μελών του σώματος, η οποία θα διεξαχθεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, με ώρα έναρξης 12:00 και λήξης 14:00.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

  1. Έγκριση της υπ’ αρ. 20/2021 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου με  θέμα «Χωροθέτηση θέσεων αποκλειστικής στάθμευσης ΑμεΑ (χρονικής διάρκειας δυο ετών).»
  2. Έγκριση της υπ’ αρ. 21/2021 απόφασης του Συμβουλίου της  Κοινότητας  Ρόδου  με  θέμα «Παραχώρηση θέσεως στάσης/στάθμευσης κατ΄ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 και 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου.»
  3. Έγκριση της υπ’ αρ. 30/2021 απόφασης του  Συμβουλίου της  Κοινότητας Αρχαγγέλου με  θέμα «Αίτημα Πολυζώη Εμμανουηλίας για αποχαρακτηρισμό τμήματος κοινόχρηστου χώρου με εμβαδόν 125,33 τ.μ. της Κ.Μ. 811 Οικοδομών Αρχαγγέλου.»
  4. Έγκριση μελέτης «Εισόδου εξόδου» οχημάτων από τη Κ.Μ. 1004 A2 γαιών Καλυθιών Ρόδου ιδιοκτησίας εταιρείας “GUD properties” για χρήση ξενοδοχειακής εγκατάστασης.

 

 118 total views,  2 views today