Τα πρακτικά του διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών Σταθμών Αυτόματης Εξυπηρέτησης Πολιτών (Μίνι ΚΕΠ) αναμένεται να εγκριθούν στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου, που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Ιανουαρίου και ώρα 13:00.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:
1.Έγκριση των πρακτικών (ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) και ορισμός προσωρινού αναδόχου για την προμήθεια ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/1663/14-01-2019)
2.Έγκριση των πρακτικών (δικαιολογητικά – τεχνικής και ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) για την προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΟΜΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
(Εισήγηση τμήματος προμηθειών με αριθμ.πρωτ.2/1663/14-1-2019)

 146 total views,  2 views today