Συνεδριάζει σήμερα και ώρα 18:00 το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ρόδου . Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Ενημέρωση για θέματα της Κοινότητας Ρόδου.

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

 1. Περί επανακαθορισμού χωροθέτησης κενωθείσας θέσης περιπτέρου στη συμβολή των οδών Βύρωνος και Κόδριγκτων. (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου)

Δ/ΝΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

Τμήμα ελέγχου και χορήγησης αδειών καταστημάτων – επιχειρήσεων

 1. Αίτημα του ΣΑΗ ΝΙΚΗΤΑ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (25ης Μαρτίου 9) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.102/18 που αφορούσε στο έτος 2019)

 2. Αίτημα του ΚΛΑΔΑΚΗ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Ορφανίδου 27) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.105/18 που αφορούσε στο έτος 2019)

 3. Αίτημα του ΜΕΝΕΓΑΚΗ ΠΑΝΤΕΛΗ ΠΑΥΛΟΥ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Σοφ. Βενιζέλου 13) (ανανέωση της υπ’αρ απ.104/18 που αφορούσε στο έτος 2019)

 4. Αίτημα της Liudmila Churyla για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Ορφανίδου 24) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.103/18 που αφορούσε στο έτος 2019)

 5. Αίτημα της ΔΡΟΣΟΥΛΙΤΕΣ ΙΚΕ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 2πμ (Αλεξάνδρου Διάκου 5) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.50/19 που αφορούσε στο έτος 2019)

 6. Αίτημα του Strassler Moran για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως την 1:00 π.μ (28ης Οκτωβρίου & Αμαράντου 20) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.9/19 που αφορούσε στο έτος 2019)

 7. Αίτημα της Μαργέλλος Εμμ. & σία ΟΕ. για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Πλ. Κουντουριώτη 6) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.8/19 που αφορούσε στο έτος 2019)

 8. Αίτημα της Κ. Πενθερουδάκης – Δ. Νικολουδάκης ΟΕ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 12:00 π.μ (Ι. Δραγούμη και Μανδηλαρά 41) (ανανέωση της υπ’αρ απ.19/19 που αφορούσε στο έτος 2019)

 9. Αίτημα του ΚΙΚΙΔΟΠΟΥΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 3:00 π.μ (Αμμοχώστου 29) (ανανέωση της υπ’ αρ απ.15/19 που αφορούσε στο έτος 2019)

 10. Αίτημα της ΤΣΕΥΓΑ ΕΥΓΕΝΙΑΣ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 12:30 π.μ (Γ. Παπανδρέου 74)

 11. Αίτημα της ΠΑΠΠΑ ΛΑΜΠΡΙΝΗΣ για παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής – μουσικών οργάνων έως τις 03:00 π.μ (Ακτή Μιούλη 4-6)

 166 total views,  4 views today