Συνεδριάζει στις 26 Αυγούστου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου

69

Συνεδριάζει δια ζώσης στις 26 Αυγούστου η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ρόδου με 17 θέματα στην ημερήσια διάταξη.  Η πλειονότητα των θεμάτων  αφορά ανακλήσεις ή μη αδειών από΄καταστήματα υγειονομικου ενδιαφέροντος στην πόλη στη Μεσαιωνική Πόλη  και στο παραλιακό μέτωπο. Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

 1. Χορήγηση αδειών συμμετοχής στους δικαιούχους μικροπωλητές της εμποροπανήγυρης του Αγίου Λουκά της Δημοτικής Κοινότητας Αφάντου.
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 63/2022 απόφασης του Συμβουλίου της Κοινότητας Ρόδου με θέμα «Ενοικίαση τριάντα τριών (33) θέσεων στάθμευσης για την εξυπηρέτηση της επιχείρησης με χρήση «κέντρο διασκέδασης»
 3. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΤΑΡΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 14 (Έγγραφο ΑΠ 3504/07-09-2021 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 4. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΚΑΙΣΑΡΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.» στην Δ.Κ. Λίνδου (Έγγραφο ΑΠ 3/49717/24-09-2021 Δ.Ε. Λίνδου).
 5. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του HΛΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 1 (Έγγραφα ΑΠ 2511/16-06-2022, 2905/13-07-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 6. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 28 (Έγγραφο ΑΠ 3156/28-07-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 7. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΘΕΟΝΙΑΣ ΔΙΑΚΟΝΑΣΤΑΣΗ στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 3-5 (Έγγραφο ΑΠ 3283/04-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 8. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΜΠΕΪΚΕΡΥ (ΒΑΚΕRΥ) ΑΡΤΟΠΟΙΪΑ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ Α.Ε.» στην οδό 7ης Μαρτίου, με την επωνυμία «ΑΚΤΑΙΟΝ». (Έγγραφο ΑΠ 3398/11-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 9. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας των καταστημάτων της εταιρείας «DREAM RENTALS PC» στην πλ. Κουντουριώτη, εντός των εγκαταστάσεων του Ναυτικού Ομίλου Ρόδου (Ν.Ο.Ρ.) (Έγγραφο ΑΠ 3399/11-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 10. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ Ο.Ε.», στην οδό Νικολάου Σάββα αρ. 2, εντός των εγκαταστάσεων του Ροδιακού Ομίλου Αντισφαίρισης (Ρ.Ο.Α.) (Έγγραφο ΑΠ 3428/18-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 11. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ, στην οδό Λάχητος αρ. 34, Μεσαιωνική Πόλη (Έγγραφο ΑΠ 3429/18-08- 2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 12. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ICE AND MORE O.E.», στην πλ. Ιπποκράτους αρ. 7 (Έγγραφο ΑΠ 3490/24-08-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 13. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΧΑΤΖΗΒΑΛΣΑΜΗ Ευάγγελου, στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.12 (Έγγραφο ΑΠ 3816/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 14. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΚΟΥΝΤΟΥΡΗ Ιωάννη ,στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.42 (Έγγραφο ΑΠ 3817/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 15. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της ΚΑΣΣΑΝΗ ΜαρίαςΤσαμπίκας, στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.42 (Έγγραφο ΑΠ 3820/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 16. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του ΖΑΓΟΡΙΑΝΟΥ Νικολάου – Χριστιανού, στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.42 (Έγγραφο ΑΠ 3822/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης).
 17. Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος της εταιρείας «ΚΟΥΜΠΑΡΑΚΙ Ο.Ε.», στην οδό Ακτή Μιαούλη αρ.20 (Έγγραφο ΑΠ 3819/15-09-2022 της Δ/νσης Υπηρεσίας Δόμησης)