Η έγκριση των  πρακτικών  και η  κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού,  για την  «προμήθεια εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου ( πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)  είναι ένα από τα θέματα που θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 5 Απριλίου και ώρα 13:00 στο Δήμο.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  1. Έγκριση και κατάρτιση των όρων για τη διεξαγωγή δημόσιου συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού της «Προμήθειας Μελεκουνιών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τουρισμού του Δήμου Ρόδου»

( Εισήγηση τμήματος προμηθειών της Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/15258/22-3-2019)

  1. Έγκριση πρακτικών Ι,ΙΙ,ΙΙΙ και κατακύρωση αποτελέσματος του δημόσιου διεθνούς διαγωνισμού της «προμήθειας εξοπλισμού παιδικών χαρών του Δήμου Ρόδου (ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)

(Εισήγηση τμήματος Προμηθειών Δ/νσης Οικονομικών Υπηρεσιών με αριθμ.πρωτ. 2/15263/22-3-2019))

ΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

  1. Έγκριση ή μη για την άσκηση ένδικων μέσων για την εταιρεία μισθώτρια του «Ιαλύσιον» «ΜΕΝΙ ΚΑΜΙΝΑΚΙ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε»

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/15776/27-3-2019)

  1. Συμβιβασμός του Δήμου Ρόδου με την Ελένη Φραντζή του Ιωάννη και Στυλιανή Κουπάδη του Γεωργίου για την αποκατάσταση ζημιάς στο αυτοκίνητο της δεύτερης, τη χρήση του οποίου έχει η πρώτη.

(Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/16843/1-4-2019 )

  1. Ορισμός δικαστικού επιμελητή για επίδοση κλήσης – γνωστοποίησης λήψης ενόρκων βεβαιώσεων σχετικά με την από 27-3-2017 και με αριθμό κατάθεσης ΑΓ131/28-3-2017 αγωγή της Πεζουβάνη Βακίνας του Στέργου και Δημητρίου Αργυρόπουλου του Κων/νου, που στρέφεται και εναντίον του Δήμου Ρόδου και απευθύνεται στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Ρόδου.

  (Εισήγηση νομικής υπηρεσίας με αριθμ.πρωτ. 2/16649/1-4-2019 )

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΔΟΜΩΝ

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο: «Ανακατασκευή γέφυρας και ασφαλτοστρώσεις οδών στο Φυτώριο Ρόδου»

(Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών έργων και υποδομών με αριθμ.πρωτ.16/15107/21-3-2019)

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ ΚΑΙ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

 

  1. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή συντήρηση κτιρίων λιμεναρχείου Ρόδου και Α΄ΛΤ Λίνδου και Ανακατασκευή Διαμόρφωση χώρων κράτησης Λιμεναρχείου Ρόδου»

(Εισήγηση Δ/νσης Μεσαιωνικής πόλης και μνημείων με αριθμ.πρωτ. 2/16550/29-3-2019)

 276 total views,  2 views today