Η υπόθεση που αφορά τον δημοτικό ανθόκηπο στην πλατεία Ρίμινι και η  εκκρεμότητα πληρωμής ποσού 1.131.364,85 ευρώ εντόκως, για εργασίες στην Νέα Μαρίνα Ρόδου είναι τα δύο θέματα που θα απασχολήσουν αρκετά, το δημοτικό συμβούλιο στη συνεδρίαση που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 30 Ιουλίου.

Αναλυτικά στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

Ενημέρωση από τον Δήμαρχο Αντώνη Β. Καμπουράκη και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους & Δημοτικούς Συμβούλους.

 1. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 492/20-07-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής, που αφορά στην έκθεση Εσόδων-Εξόδων Β΄ τριμήνου, για τον έλεγχο υλοποίησης του Προϋπολογισμού οικ. έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης). 02/08
 3. Ενημέρωση για την υπόθεση «ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ 2013-2018» και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης).
 4. Ενημέρωση επί της εκκρεμότητας πληρωμής ποσού 1.131.364,85 ευρώ εντόκως, για εργασίες στη Νέα Μαρίνα Ρόδου και λήψη απόφασης για ενέργειες του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης).
 5. Ορισμός νέου Διοικητικού Συμβουλίου της Δ.Ε.Ρ.Μ. ΑΕ. (Εισηγητής Δήμαρχος Ρόδου κ. Αντώνης Β. Καμπουράκης).
 6. Έγκριση Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί τροποποίησης τελών κοινοχρήστου χώρου εμπορικών καταστημάτων – Τροποποίηση Κανονισμού κοινοχρήστων χώρων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Κωνσταντίνος Ταρασλιάς).
 7. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΝΕΟΥ ΤΗΛΕΠ/ΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΟΔΥΣΣΕΑ ΕΛΥΤΗ ,ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΓΟΥΡΟΥ» από την ανάδοχο εταιρεία «ΙΚ/ΞΙΑ ΑΚΤΩΡ ΑΤΕ-ΑΒΑΞ Α.Ε.» της COSMOTE ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Α.Ε., αρ. 1110/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 8. Έγκριση μελέτης εργοταξιακής σήμανσης για την εκτέλεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΠΤΙΚΩΝ ΙΝΩΝ ΣΤΗ ΡΟΔΟ-PART A, PART AB & PART BMH», αρ. 1184/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 457/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: «Δωρεάν παραχώρηση της κοινόχρηστης έκτασης, που διοργανώνεται η Πανελλήνια Έκθεση Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας, Κρεμαστής». αρ. 1141/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 10. Έγκριση σχεδίου συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ρόδου και του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του Παιδιού», αρ. 1139/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγήτρια: Γενική Γραμματέας κα Κυριακή Νικολαϊδου).
 11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 37/12-07-2021 Απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που αφορά στην έγκριση μελέτης «εισόδου εξόδου» οχημάτων από την Κ.Μ. 68 Γαιών Ρόδου επί δημοτικής οδού, ιδιοκτησίας Σαμπάνη Χρήστου για χρήση βιομηχανικού κτιρίου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Στέφανος Δράκος).
 12. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Ρόδου σε διάφορους φορείς, αρ. 1167/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ευστράτιος Καρίκης). 03/08
 13. Πρακτική Άσκηση σπουδαστών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης Πανεπιστημιακού τομέα στο Δήμο Ρόδου, αρ. 1143/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος).
 14. Τροποποίηση των άρθρων 1 και 5 του Καταστατικού της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κοινωνικής Φροντίδας και Ανάπτυξης Δήμου Ροδίων. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Γεώργιος-Ευθύμιος Τριάντος).
 15. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 7/2021 Απόφασης Δημοτικής Κοινότητας Κρεμαστής που αφορά « Ορισμός μελών Οργανωτικής Επιτροπής της 56ης Πανελλήνιας Έκθεσης Χειροτεχνίας και Αγροτικής Οικονομίας Κρεμαστής». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αναστάσιος Σπανός).
 16. Αδελφοποίηση του Ιστορικού Οικισμού της Λίνδου με την πόλη Γέλα της Ιταλίας, αρ. 1106/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αλέξανδρος Κολιάδης).
 17. Αποδοχή παραχώρησης οχημάτων για την πολιτική προστασία του νησιού της Ρόδου κατά χρήση με σχέση χρησιδανείου από την Π.Ε.Δ. Νοτίου Αιγαίου – Τροποποίηση προηγούμενης, σύμφωνης με την 121/2021 απόφασης του Δ.Σ. Ρόδου, αρ. 1191/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος κ. Ηλίας Πετρίδης).
 18. Έγκριση της υπ΄ αριθ 530/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Νέες Προσλήψεις στην Πράξη «Λειτουργία Κέντρου Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου, με Κωδικό ΟΠΣ 5000577 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». αρ. 1198/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 19. Έγκριση της υπ΄ αριθ 531/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Προσλήψεις στην Πράξη «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5000568 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». αρ. 1199/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 20. Έγκριση της υπ΄ αριθ 534/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Νέα Πρόσληψη στην Πράξη «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου», με Κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020». αρ. 1200/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης).
 21. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 535/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά: Προσλήψεις στην Πράξη «Κέντρο Κοινότητας Δήμου Ρόδου με Παράρτημα Ρομά» με Κωδικό ΟΠΣ 5001956 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014- 2020». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Τηλέμαχος Καμπούρης). 04/08
 22. Αναγκαιότητα σύναψης σύμβασης και έγκριση διενέργειας διαδικασίας Ανοικτής Πλειοδοτικής Διαδικασίας για τη σύναψη σύμβασης με αντικείμενο την περισυλλογή εγκαταλελειμμένων οχημάτων και τη μεταφορά τους σε εγκεκριμένο σύστημα συλλογής Ο.Τ.Κ.Ζ. (Οχήματα Τέλους Κύκλου Ζωής), αρ. 1204/2021 εισήγηση της εφαρμογής εισηγήσεων του Δήμου Ρόδου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Τσαμπίκα Κιαχαγιά-Μαγιόγλου).
 23. Έγκριση σύναψης Σύμβασης Συνεργασίας Ελληνικής Εταιρείας Αξιοποίησης Ανακύκλωσης (ΕΕΑΑ) και Δήμου Ρόδου. (Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα Τσαμπίκα Κιαχαγιά-Μαγιόγλου).

 398 total views,  2 views today