Η κατασκευή του νέου νοσοκομείου της Κω θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του νησιού που θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 6 Αυγούστου και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη.

Στην ημερήσια διάταξη περιλαμβάνονται τα ακόλουθα θέματα:

  • Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 34/03-02-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε στη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου με βάση την μελέτη σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).
  • Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 194/15-12-2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δικαίου, ως προς το σκέλος των επιτρεπόμενων χρήσεων (Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου – Κ.Μ. 503 Β και Κ.Μ. 497 Α Γαιών Πυλίου). (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).
  • Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα στο ΝΠΔΔ «Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω» ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ. 497Α Γαιών Πυλίου εμβαδού 23.790 τ.μ. και Κ.Μ. 503Β Γαιών Πυλίου εμβαδού 10.810 τ.μ. για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Κω. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).
  • Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση παραχώρησης κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Κω, των Τ.Δ. 601 & 602 στην περιοχή «Λινοπότη» για κοινωφελείς λειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 ΤΟΥ Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114Α /29-06-2018)». (Εγκαταστάσεις άθλησης, δημιουργία ζωνών πρασίνου και γενικά για την ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών) (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).
  • Έγκριση Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω Οικονομικού Έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  • Αποδοχή παραίτησης μελών από το Δ/Σ του Δ.Η.Ρ.Α.Σ. και ορισμός νέων μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΗΡΑΣ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).
  • Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. – Ορισμός νέου μέλους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΗΡΑΣ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Ζαχαρός Κωνσταντίνος).
  • Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ποσού ύψους 71.000,00 €, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Πρασίνου Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία Δήμου Κω, κος Καμπουράκης Σταμάτιος).
  • Ενημέρωση και έκφραση γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου για την τιμολογιακή πολιτική έτους 2021 ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

 

 

 218 total views,  4 views today