Συνεδριάζει την 28η Ιουνίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13.00’ το δημοτικό συμβούλιο Ρόδου.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημαρχιακού Μεγάρου Ρόδου για συζήτηση και λήψη απόφασης «για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης καθώς και για θέματα που αφορούν στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων».

Ενημέρωση από τον κ.Δήμαρχο, τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

1. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων του έργου ΜΟΤΙVATE που υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος Interreg – MED 2014-2020, της διαδικτυακής πλατφόρμας mobility.rhodes.gr και της mobile εφαρμογής RHODES PUBLIC TRANSPORT, η οποία ενημερώνει σε «πραγματικό» χρόνο για τις τρέχουσες κυκλοφοριακές συνθήκες και τα δρομολόγια των αστικών λεωφορείων.

2. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
(Εισηγητές: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου & Εντεταλμένος Δ.Σ. κ.Δ.Μουτάφης)
2.1.Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 απόφαση Οικ.Επιτροπής 237/2019.
2.2. Ταμειακός Απολογισμός έτους 2018 (Απόφ.Οικ.Επιτροπής 233/2019)
2.3. Αποδοχή χρηματοδοτήσεων & εσόδων αρ.πρωτ. 2/28631/2019, 2/31142/2019, 2/32207/2019, 2/32322/2019
2.4. Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΖΑΡΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ αρ.πρωτ. 2/25007/2019.
2.5. Έγκριση διαγραφής οφειλής κας.ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑΣ αρ.πρωτ. 2/24996/2019.
2.6. Έγκριση διαγραφής οφειλής κας. ΚΑΤΣΑΡΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ αρ.πρωτ. 2/26027/2019.
2.7. Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΧΑΤΖΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ αρ.πρωτ. 2/7010/2019.
2.8. Έγκριση διαγραφής οφειλής κ. ΣΤΑΥΡΙΔΗ ΙΩΣΗΦ αρ.πρωτ. 2/25629/2019.
2.9. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΑΡΠΑΘΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΚΕΠ αρ.πρωτ. 2/27639/2019.
2.10. Έγκριση 4ου Πρακτικού Συνεδρίασης Επιτροπής σύμφωνα με τον Ν.3852/2010 , άρθρο 70 παρ. 1 και 2 και την υπ’αριθ.454/22.5.2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,αρ.πρωτ.2/31699/2019.
2.11.Αποδοχή ή μη Αποφάσεων Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου μας, αρ.πρωτ.2/31683/2019.
2.12. Διαγραφή τέλους ακαθαρίστων Δ.Ε. Ρόδου ετών 2013-2014-2015-2016 της εταιρείας ΜΑΛΑΝΔΡΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. αρ.πρωτ. 2/32310/2019
2.13. Παραχώρηση κατά χρήση χώρου 50τ.μ. της πρώην Συνεταιριστικής Τράπεζας Δωδεκανήσου στον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Σορωνής «ΤΟ ΑΜΠΕΡΝΑΛΛΙ» αρ.πρωτ. 2/31832/2019
2.14. Τροποποίηση της υπ΄αριθ.404/2019 απόφασης του Δ.Σ. αρ.πρωτ. 2/32631/2019.
2.15. Διαγραφή χρέωσης Ύδρευσης & Αποχέτευσης της ΑΜΑΔΗ ΜΑΡΙΑΣ αρ.πρωτ. 2/32628/2019
2.16. Διαγραφή χρέωσης προστίμων Ανέγερσης-Διατήρησης από τον Αναστάση Αναστάσιο αρ.πρωτ. 2/20091/2019.

3. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ
(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου)
3.1. Έγκριση μελέτης «εργοταξιακής σήμανσης» του έργου «Κατασκευή και Ανακατασκευή πεζοδρομίων πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/27505/2019.
3.2. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Βελτιωτικές παρεμβάσεις οδών στην Δ.Ε. Ατταβύρου» αρ.πρωτ. 16/28868/2019.
3.3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «Συντήρηση και επέκταση δικτύων δημοτικού φωτισμού Δήμου Ρόδου» ανάδοχος «ΣΑΒΒΑΣ ΜΑΚΡΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.» αρ.πρωτ. 16/29999/2019.
3.4. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Αποκατάσταση πλακοστρώσεων και κυβόλιθων εντός πόλεως Ρόδου» αρ.πρωτ. 16/21411/2019.
3.5. Έγκριση 1ης παράτασης των εργασιών του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίου παραπλεύρως αρχαιολογικού χώρου στην περιοχή ΚΡΑΝΑ και διευθέτηση οδού στους πεύκους Δ.Κ. Λίνδου» αρ.πρωτ. 16/30784/2019.
3.6. Ορισμός Επιτροπής Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Περίφραξη χώρου στην περιοχή Λειβαδά της Δ.Κ. Αρχαγγέλου» αρ.πρωτ. 16/21470/2019.
3.7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ έργου «Μονώσεις Δημοτικών Κτιρίων» αρ.πρωτ. 2/30097/2019.
3.8. Ορισμός μελών στις Επιτροπές παραλαβής Υπηρεσιών και Προμηθειών για το έτος 2019 αρ.πρωτ. 2/30062/2019.
3.9. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Ανάδειξη παλαιού ιταλικού κτιρίου σε πολιτιστικό κέντρο Κατταβιάς» αρ.πρωτ. 2/30070/2019.
3.10. Έγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση και αποκατάσταση γέφυρας D; Amboise» αρ.πρωτ. 2/32100/2019.
3.11. Αποδοχή χρηματοδότησης από ΔΕΗ για το έργο «Δίκτυα ύδρευσης και αποχέτευσης Τ.Κ.Κατταβιάς» αρ.πρωτ.16/32397/2019.

4. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μ.Παλαιολόγου)
4.1.Έγκριση της υπ’ αριθ. 56/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά έγκριση της υπ΄αριθ.3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Έμπωνα με θέμα: «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Δημοτική Κοινότητα Έμπωνα.
4.2. Έγκριση της υπ’ αριθ. 57/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών με θέμα: «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Δημοτική Κοινότητα Μαριτσών
4.3. Έγκριση της υπ’ αριθ. 58/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ που αφορά Έγκριση της υπ’ αριθ. 3/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με θέμα: Λήψη απόφασης για έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Πολιτιστικών-Θρησκευτικών εκδηλώσεων και εμποροπανήγυρης Αγίου Σουλά Σορωνής.»
4.4. Έγκριση της υπ’ αριθ.64/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά έγκριση της υπ΄αριθ. 21/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Ρόδου με θέμα: Πρόταση χωροθέτησης περιπτέρου στις εργατικές κατοικίες Ροδινιού (Εφαρμογή του Κανονισμού Περιπτέρων Δήμου Ρόδου)»
4.5.Έγκριση της υπ’ αριθ.65/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά έγκριση της υπ΄αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Παραδεισίου με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας «Σ. Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ».
4.6. Έγκριση της υπ’ αριθ.66/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ. 4/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Σορωνής με θέμα: «Λήψη απόφασης Χωροθέτησης Λούνα Πάρκ της εταιρείας Σ.Σπαρόπολυλος-Δ.Σπαροπούλου Ο.Ε., στο Άλσος του Αγίου Σουλά κατά τη διάρκεια της πανήγυρης από 20-7-2019 μέχρι 31-7-2019.»
4.7.Έγκριση της υπ’ αριθ. 67/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ. 6/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας Σπαροπούλου Δήμητρας.
4.8.Έγκριση της υπ’ αριθ.68/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ. 7/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Αρχαγγέλου με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας Αργυρού Σμαράγδης-Αθηνάς.
4.9.Έγκριση της υπ’ αριθ. 69/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ. 5/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Φανών με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης α παρκ ιδιοκτησίας «Σ. Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ».
4.10.Έγκριση της υπ’ αριθ.70/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά έγκριση της υπ΄αριθ. 6 /2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Περί χωροθέτησης και έγκριση εγκατάστασης της επιχείρησης λούνα παρκ ιδιοκτησίας «Σ. Σπαρόπουλος-Δ. Σπαροπούλου ΟΕ».
4.11. Έγκριση της υπ’ αριθ. 59/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής. Κοινότητας Αρνίθας με θέμα: «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Αρνίθας»
4.12 Έγκριση της υπ΄αριθ. 60/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τοπικής. Κοινότητας Ιστρίου με θέμα: «Πρόταση χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά την διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών πολιτιστικών εκδηλώσεων στην Τ.Κ. Ιστρίου»
4.13. Έγκριση της υπ’ αριθ. 61/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Κατταβιάς με θέμα: «Γνωμοδότηση Χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Κατταβιάς»
4.14. Έγκριση της υπ’ αριθ.62/2019 απόφασης της Ε.Π.Ζ. που αφορά: Έγκριση της υπ΄αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Τ.Κ. Απολακιάς με θέμα: «Γνωμοδότηση Χωροθέτησης υπαίθριου εμπορίου κατά τη διάρκεια εμποροπανηγύρεων και λοιπών εκδηλώσεων στην Τοπική Κοινότητα Απολακιάς»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Συλλυπητήριο μήνυμα Ιατρίδη για τον Μακαριστό Μητροπολίτη Γεννάδιο

5. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Α.Ζωάννου)
5.1. Έγκριση 3ης Τροποποίησης Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α 2276) «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» στον Άξονα Προτεραιότητας «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001961 του Ε.Π. «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/30547/2019.
5.2. 2η Τροποποίηση της Πράξης «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» με Κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/29935/2019.
5.3. Ανανέωση συμβάσεων στην Πράξη «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5001961 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/29938/2019.
5.4. Αποδοχή χρηματοδότησης από την Ελληνική Εταιρεία Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση του υποέργου «Βοήθεια στο σπίτι Β΄δόση 2017» αρ.πρωτ. 14/21962/2019.
5.5. Αποδοχή χρηματοδότησης της πράξης «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019 – Κ.Σ. ΠΕ ΡΟΔΟΥ» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020» αρ.πρωτ. 14/31200/2019.
5.6. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Ξενώνα Φιλοξενίας γυναικών θυμάτων βίας Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 14/32568/2019

6. ΘΕΜΑΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΝΟΙΑΣ (Δ.Ο.Π.)
(Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠ κ. Σ.Πετράκης)
6.1. Έγκριση της υπ΄αριθ.45/2019 απόφασης Διοικητικού Συμβουλίου ΔΟΠ που αφορά «Αναμόρφωση τρέχοντος προϋπολογισμού λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων λόγων»

7. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
(Εισηγητής: Γενικός Γραμματέας κ. Ε.Κορναρόπουλος)
7.1.Πρακτική άσκηση ενός σπουδαστή του ΤΕΙ Κρήτης στο Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/28450/2019.

8. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ
(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος κα.Φ.Κρεμαστινού)
8.1. Ορισμός μελών στην Επιτροπή Παραλαβής Ζωοτροφών κτλ για το έτος 2019 αρ.πρωτ. 18/21180/2019.

9. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ
(Εισηγητής: Εντεταλμένος Δ.Σ. κ.Γ.Κακούλης)
9.1. Χορήγηση άδειας ίδρυσης επιχείρησης Λιανικού Εμπορίου (Υπεραγορά Τροφίμων) αρ.πρωτ. 2276/2019.

10. ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ
(Εισηγητής Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)
10.1.Αποδοχή ένταξης πράξης με τίτλο «Ανάπλαση και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις από το Λιμάνι Ακαντιάς ως τη Νέα Μαρίνα Ρόδου» με κωδικό ΟΠΣ 5035552 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Νότιο Αιγαίο 2014-2020» αρ.πρωτ. 2/32189/2019.
10.2. Έγκριση της διαδικασίας για τον ορισμό επαληθευτή δαπανών για την πράξη «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου», με ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ», στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος INTERREG V-A Ελλάδα-Κύπρος 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/32180/2019.
10.3. Αποπληρωμή δαπανών που υλοποιούνται στο πλαίσιο της πράξης HYPERION του χρηματοδοτικού προγράμματος HORIZON 2014-2020 αρ.πρωτ. 2/32173/2019.
10.4.Αποδοχή Χρηματοδοτήσεων αρ.πρωτ. 2/28917/2019, 2/30368/2019

11. ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)
11.1. Παραχώρηση της χρήσης αιθουσών του 13ου Δημοτικού Σχολείου Πόλεως Ρόδου και του 1ου Δημοτικού Σχολείου Ιαλυσού στην Ένωση Στρατιωτικών Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου (Ε.Σ.ΠΕ.Ε.Ρ.)., αρ.πρωτ.: 2/31531
11.2. Λήψη απόφασης για την προσωρινή παραχώρηση και διάθεση της χρήσης κατάλληλων χώρων ( αίθουσες διδασκαλίας) υφιστάμενων και λειτουργούντων σχολικών μονάδων α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης σε νηπιαγωγεία του Δήμου Ρόδου, για την εφαρμογή της υποχρεωτικής δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης από το σχολικό έτος 2019-2020 αρ.πρωτ. 2/32482/2019.

12. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Ι.Κορωναίος)
12.1. Αποδοχή χρηματοδότησης αρ.πρωτ. 2/31383/2019, 2/32031/2019
12.2. Υποβολή αιτήματος για έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ήδη λειτουργούντων Μονάδων Φροντίδας Προσχολικής Αγωγής και Διαπαιδαγώγησης Δήμου Ρόδου αρ. 2/31858/2019.
12.3. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια ειδών οπωροπωλείου για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/32209/2019.
12.4. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής από το Δ.Σ. διενεργηθείσας δαπάνης για την προμήθεια νωπού κρέατος για τις ανάγκες των παιδικών σταθμών του Δήμου Ρόδου αρ.πρωτ. 2/32206/2019.

13.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Γ.Πόκκιας)
13.1. Χορήγηση άδειας παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου αρ.πρωτ.5/30186/2019
14. ΘΕΜΑΤΑ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
14.1. Έγκριση της υπ΄αριθ.27/2019 απόφασης διοικητικού συμβουλίου που αφορά «Σύνταξη Απολογισμού συνολικής οικονομικής δραστηριότητας και Απολογισμού της επιχορήγησης του Μουσείου Νεοελληνικής Τέχνης, Δήμου Ρόδου, οικονομικού έτους 2018».

15.Έγκριση Σύμβασης Διαδημοτικής Συνεργασίας του άρθρου 99 του Ν.3852/2010, με το Δήμο Σύμης για τη διοικητική υποστήριξη της Υπηρεσίας Δόμησης αρ.πρωτ. 2/30692/2019.

16. Έγκριση παροχής αιγίδας Δήμου Ρόδου στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου για έρευνα αθλητικού τουρισμού.

 176 total views,  2 views today