Συνεδριάζει την Τετάρτη 11 Αυγούστου και ώρα 19:00 με τηλεδιάσκεψη το δημοτικό συμβούλιο Κω .  Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου θα ασχοληθούν με το θέμα της κατασκευής του  νέου νοσοκομείου στο νησί και την χωροθέτηση του έργου σε  άλλο σημείο και όχι στο Λινοπότι όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Η ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχει ως εξής:

1.Λήψη απόφασης για την ανάκληση της υπ’ αριθμ. 34/03-02-2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, που αφορούσε στη χωροθέτηση του νέου Νοσοκομείου με βάση την μελέτη σκοπιμότητας που χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Υγείας. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

2.Λήψη απόφασης για την τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 194/15-12-2003 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Δικαίου, ως προς το σκέλος των επιτρεπόμενων χρήσεων (Κατασκευή Αθλητικού Κέντρου  – Κ.Μ. 503 Β και Κ.Μ. 497 Α Γαιών Πυλίου). (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

3.Λήψη απόφασης για την δωρεάν παραχώρηση κατά κυριότητα στο ΝΠΔΔ “Νοσοκομείο – Κ.Υ. Κω” ακινήτων ιδιοκτησίας του Δήμου Κω με Κ.Μ. 497Α Γαιών Πυλίου εμβαδού 23.790 τ.μ. και Κ.Μ. 503Β Γαιών Πυλίου εμβαδού 10.810 τμ για ανέγερση του νέου Νοσοκομείου Κω. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

4.Λήψη απόφασης για τη διεκδίκηση παραχώρησης κατά χρήση χωρίς αντάλλαγμα, στο Δήμο Κω, των Τ.Δ. 601 & 602 στην περιοχή “Λινοπότη” για κοινωφελείς λειτουργίες, σύμφωνα με το άρθρο 6 ΤΟΥ Π.Δ. 59/2018 (ΦΕΚ 114Α /29-06-2018)». (Εγκαταστάσεις άθλησης, δημιουργία ζωνών πρασίνου και γενικά για την ανάπλαση και αξιοποίηση του χώρου για την εξυπηρέτηση πολιτιστικών, αθλητικών και κοινωφελών σκοπών) (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

5.Έγκριση B’ Τριμηνιαίας Έκθεσης Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

6.Έγκριση Γ’ Αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων εξόδων Δήμου Κω Οικονομικού Έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Οικονομικών κος Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).

7.Αποδοχή παραίτησης μελών από το Δ/Σ του Δ.Η.Ρ.Α.Σ. και ορισμός νέων μελών. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ ΔΗΡΑΣ Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Χατζηχριστοφής Παναγιώτης).

8.Αποδοχή παραίτησης μέλους του Δ/Σ της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. – Ορισμός νέου μέλους. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ/Σ Δ.Ε.Υ.Α.Κ. Δήμου Κω Δημοτικός Σύμβουλος κος Ζαχαρός Κωνσταντίνος).

9.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση ποσού ύψους 71.000,00 €, για την κάλυψη δράσεων πυροπροστασίας σύμφωνα με την Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Τ.Α. & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Διεύθυνση Οικονομικής & Αναπτυξιακής Πολιτικής – Τμήμα Επιχορηγήσεων Τ.Α. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος – Καθαριότητας & Πρασίνου Αρμόδιος για την Πολιτική Προστασία Δήμου Κω,  κος Καμπουράκης Σταμάτιος).

10.Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου για την τιμολογιακή πολιτική έτους 2021 ΦΟΔΣΑ Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. (Εισηγητής: Δήμαρχος κος Νικηταράς Θεοδόσιος).

11.Ανάκληση της υπ’ αριθμ. 19/2021 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Κω, “περί μετεγκατάστασης  του εσπερινού Γυμνασίου – Λυκείου από το Δημοτικό Σχολείο Πυλίου, όπου στεγάζεται έως σήμερα, σε σχολικό κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Κω”. (Εισηγητής: Πρόεδρος Δ.Σ. κος Καλλούδης Ιωάννης).

12.Λήψη απόφασης για τη μετεγκατάσταση του εσπερινού Γυμνασίου Πυλίου με Λυκειακές τάξεις Κω στη πόλη της Κω και πιο συγκεκριμένα στο 2ο Λύκειο Κω, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 7/2021 απόφαση του Δ/Σ της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών Δήμου Κω, Δημοτικός Σύμβουλος κος Μήτρου Εμμανουήλ).

 

 354 total views,  2 views today