Συνεδριάζει την προσεχή Τετάρτη 16 Ιανουαρίου στο παλαιό λιμάνι της Ρόδου το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου.
Συγκεκριμένα στην συνεδρίαση που έχει προσδιοριστεί για τις 11:00 το πρωί θα συζητηθούν τα ακόλουθα θέματα:
1.Έγκριση δεσμεύσεων δαπανών ΠΟΕ και υποχρεωτικών δαπανών για το έτος 2019
2.Έγκριση δεσμεύσεων δαπανών μακροχρόνιων συμβάσεων για το έτος 2019
Θα ακολουθήσει η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας στις 12:00.Μετά την εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί δεύτερη συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα:

1.Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών- προμηθειών-εργασιών της υπηρεσίας του Δ.Λ.Τ.Ν.Δ.
2.Έγκριση δαπανών διαφόρων προμηθειών και υπηρεσιών
3.Έγκριση 1ης τροποποίησης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019
4.Aπόδοση λογαριασμού για δαπάνες που πληρώθηκαν με ένταλμα προπληρωμής έτους 2018, για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων .
5.Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη ταχυδρομικών εξόδων έτους 2019
6.Έγκριση τεχνικών και χρηματοοικονομικών μελετών καθώς και σχετικών τευχών δημοπράτησης (σχεδίων διακήρυξης διαγωνισμού & σύμβασης παραχώρησης), στο πλαίσιο διαδικασίας διενέργειας ανοικτού διεθνούς δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη φορέα διαχείρισης του Κέντρου Επισκευής Πλοιαρίων στην περιοχή Καναμάτ Δήμου Ρόδου.
7.Εξέταση αιτήματος ‘’ΣΚΕΥΟΣ ΜΟΥΓΚΡΟΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έκδοση εισιτηρίων επιβατών πλοίων & αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής – τουριστικής κίνησης και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.
8.Εξέταση αιτήματος ‘’Ι. ΤΣΑΓΚΑΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.’’ για την παραχώρηση απλής χρήσης τμήματος του κτιρίου επιβατών Λιμένα Ακαντιάς Ρόδου (όπως αυτό απεικονίζεται στο επισυναπτόμενο τοπογραφικό διάγραμμα), για την σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις έκδοση εισιτηρίων επιβατών πλοίων & αποδείξεων μεταφοράς οχημάτων, για την εξυπηρέτηση της επιβατικής – τουριστικής κίνησης και την εύρυθμη λειτουργία του Λιμένα.
9.Έγκριση 1ου ανακεφαλαιωτικού πινάκα του έργου «αποκατάσταση ζημιών τμήματος αβαθούς κρηπιδώματος τουριστικού λιμένα Ρόδου» εργολαβίας VAST – MAKE I.K.E
10.Έγκριση 2ου λογαριασμού του έργου «αποκατάσταση ζημιών τμήματος αβαθούς κρηπιδώματος τουριστικού λιμένα Ρόδου» εργολαβίας VAST – MAKE I.K.E

 148 total views,  2 views today