Για την προσεχή Δευτέρα 28 Ιανουαρίου και ώρα 11:00 έχει προσδιοριστεί η συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Ρόδου.
Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί θέματα που σχετίζονται με παραχωρήσεις θέσεων στάσης-στάθμευσης αλλά και ανακλήσεις αδειών καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Στην ημερήσια διάταξη της συνεδρίασης έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

1. Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (αριθμό πρωτ. 16/76838/13-12-2018)

2. Παραχώρηση και Χωροθέτηση θέσεων στάσης/στάθμευσης κατ εφαρμογή της Κανονιστικής Απόφασης 309/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου όπως αυτή τροποποιήθηκε – συμπληρώθηκε με την υπ΄αριθμό απόφαση 504/2018 του Δημοτικού Συμβουλίου με καταβολή Τέλους Κοινοχρήστου Χώρου (αριθμό πρωτ. 16/3923/23-01-2019).

3. Έγκριση μελέτης «Εισόδου– εξόδου» οχημάτων των Κ.Μ.591 592 και Κ.Μ.581Α γαιών Καλυθιών επί της Κ.Μ.581 Α γαιών Καλυθιών για την εξυπηρέτηση του Τουριστικού Καταλύματος “EVITA MARE ΜΙΚΕΞΤΤΕ” της εταιρείας “ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΓΟΝΔΟΛΑ Α.Ε.” (αριθμός πρωτ. 16/3735/23-01-2019).

4) Χορήγηση άδειας κοπής δένδρων. (Έγγραφα ΑΠ 78348 και 78363/2018 της Δνσης Περιβάλλοντος και Πρασίνου.
5) Έγκριση της υπ’ αριθ. 1/2019 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Κρεμαστής με θέμα: Εγκατάσταση δικτύων FTTH (Fiber to the home) στη Δημοτική Κοινότητα Κρεμαστής.

6) Έγκριση της υπ’ αριθ. 5/2018 απόφασης του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας Μαριτσών Κρεμαστής με θέμα Τροποποίηση ενοικιαζόμενου Κ.Χ. σε Κ.Υ.Ε. της Δ.Κ. Μαριτσών

7) Επανεισαγωγή του θέματος για ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Παπαδίγκα Ιωάννη επί της οδού Ακτή Μιαούλη & Κρήτης. (α)Έγγραφο ΑΠ 671/2018 της Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης και β) η υπ’ αριθ. 177/2017 απόφαση της ΕΠΖ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Συνεργασία της Περιφέρειας με "Το Χαμόγελο του Παιδιού"

8) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας της Κ.ΚΑΛΟΓΕΡΗΣ- ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ Γ ΟΕ» στην οδό Μενεκλέους αρ. 7-8 Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 5477/5-11-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

9) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας Νικόλαου-Πρόδρομου ΜΗΤΣΙΝΙΩΤΗ, στην οδό, Δημοσθένους αρ.5 Μεσαιωνική Πόλη. (Έγγραφο ΑΠ 4616/24-9-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης).

10) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος ιδιοκτησίας ΜΠΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ επί της οδού Ιαλυσού 60. (Έγγραφο ΑΠ 4854/4-10-2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

11) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος του PANESCU ANDRIAN επί της οδού Ορφανίδου 52 (Έγγραφο ΑΠ 5780/21-11-2018 Δνσης Υπηρ. Δόμησης).

12) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας κατ/τος υγειονομικού ενδιαφέροντος του ΚΟΥΛΟΥΜΠΡΗ ΓΡΗΓΟΡΗ του ΙΑΚΩΒΟΥ, στην Δ.Ε. Ιαλυσού» (Έγγραφο ΑΠ 11/63455/-2018 Δ.Κ. Ιαλυσού).

13) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος του κ. Καλλιαμπάκα Ιωάννη στην Δ.Κ. Ασκληπιείου, περιοχή ΚΙΟΤΑΡΙ.
14) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με την επωνυμία Georges Bar ιδιοκτησίας ΜΥΣΙΡΛΑΚΗ ΤΣΑΜΠΙΚΟΥ στην Δ.Κ. Λίνδου (εντός οικισμού) Έγγραφο ΑΠ 3/69271/13-11-2018 της Δ.Ε. Λινδίων).

15) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος Ιδιοκτησίας Δόμνας ΧΑΤΖΗΔΗΜΗΤΡΙΟΥ στην οδό Σοφοκλέους αρ. 1-3 στη Μεσαιωνική Πόλη (Έγγραφο ΑΠ 6108/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

16) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος της κ. Λαμπαδάκη Αικατερίνης επί της οδού Μεγ, Κων/νου 30 (Έγγραφο ΑΠ 6201/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

17) Ανάκληση η μη της άδειας ίδρυσης λειτουργίας του καταστήματος του κ. Ρούσσου Κωνσταντίνου επί της οδού Ορφανίδου 35 (Έγγραφο ΑΠ 6200/2018 Δνσης Υπηρεσίας Δόμησης.

 118 total views,  4 views today