Για την προσεχή Δευτέρα 22 Απριλίου και ώρα 13:00 έχει προσδιοριστεί η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Ρόδου

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

Eνημέρωση από τον κ. Δήμαρχο και τους κ.κ. Αντιδημάρχους, Εντεταλμένους Συμβούλους και Δημοτικούς Συμβούλους.

  1. ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου- Δ.Μουτάφης )

1.1.Έγκριση  αναμόρφωσης προϋπολογισμού, τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος  Δήμου Ρόδου οικ. έτους 2019 .

1.2.Αποχαρακτηρισμός εκτάκτων ειδικευμένων εσόδων, αρ.πρωτ.2/19449/2019.

1.3.’Εγκριση δαγραφής χρέωσης προστίμων ανέγερσης-διατήρησης από τον κ.Αναστάση Αναστάσιο, αρ.πρωτ.2/20091/2019.

1.4.Ορισμός μελών Επιτροπής Παραλαβής, αρ.πρωτ.2/20117/2019.

1.5.Εγκριση διαγραφής τέλους παρεπιδημούντων έτους 2016, Δ.Ε Καλλιθέας του Ν.Τοκούζη, αρ.πρωτ.2/19727/2019.

1.6.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΑΦΟΙ ΛΑΟΥΛΗ ΑΕΒΕ,αρ.πρωτ.2/6164/2019.

1.7. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΕΛΙΤΑΣ ΤΖΩΡΤΖΗ,αρ.πρωτ.2/6439/2019.

1.8. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΑΡΙΑΣ ΣΤΑΥΡΑΚΑΚΗ,αρ.πρωτ.2/6453/2019.

1.9.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΚΩΝ/ΝΟΥ ΚΑΛΟΥΤΣΙΔΗ,αρ.πρωτ.2//2019.

1.10.Έγκριση διαγραφής οφειλής ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΑΔΕΛΦΩΝ ΔΕΛΑΣΑΛ,αρ.πρωτ.2/7880/2019.

1.11. Έγκριση διαγραφής οφειλής Δ.ΧΑΤΖΗΠΑΝΤΕΛΗ,αρ.πρωτ.2/13167/2019.

1.12.Έγκριση διαγραφής οφειλής Χ. ΠΑΥΛΗ ,αρ.πρωτ.2/13346/2019.

1.13. Έγκριση διαγραφής οφειλής Α.ΚΑΤΣΑΡΕΛΗ,αρ.πρωτ.2/13452/2019.

1.14. Έγκριση διαγραφής οφειλής Γ.ΧΟΥΒΑΡΔΑ, αρ.πρωτ.2/14313/2019.

1.15. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΠΕΙΡΑΙΩΣ LEASING ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΕΣ ΜΙΣΘΩΣΕΙΣ, αρ.πρωτ.2/14362/2019.

1.16. Έγκριση διαγραφής οφειλής Ι.ΣΤΑΜΟΥ,αρ.πρωτ.2/14713/2019.

1.17. Έγκριση διαγραφής οφειλής της Α.Ε DRIVE, αρ.πρωτ.2/15449/2019.

1.18. Έγκριση διαγραφής οφειλής Της CARLSON WAGONLIT TRAVEL, αρ.πρωτ.2/15790/2019.

1.19. Έγκριση διαγραφής οφειλής Σ.ΜΑΤΣΙΓΚΟΣ,αρ.πρωτ.2/16957/2019.

1.20. Έγκριση διαγραφής οφειλής TODOROVA MARIYAΝΑ, αρ.πρωτ.2/17066/2019.

1.21. Έγκριση διαγραφής οφειλής  MATZHΡ MEMET MOYZAΦΕΡ, α.πρωτ.2/6437/2019.

1.22. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΠΠΗΣ, αρ.πρωτ.2/7305/2019.

1.23. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΜΩΤΗΣ , αρ.πρωτ.2/6793/2019.

1.24. Έγκριση διαγραφής οφειλής Σ.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ, αρ.πρωτ.2/13428/2019.

1.25. Έγκριση διαγραφής οφειλής Π.ΤΖΑΒΑΡΑ, αρ.πρωτ.2/17893/2019.

1.26. Έγκριση διαγραφής οφειλής ΜΙΧΑΗΛ ΓΑΒΡΙΗΛ, αρ.πρωτ.2/20046/2019.

1.27. Έγκριση διαγραφής οφειλής Ε.ΠΕΤΡΑΚΗ,αρ.πρωτ.2/18829/2019.

1.28. Έγκριση διαγραφής οφειλής Π.ΚΑΦΕΤΖΗ,αρ.πρωτ.2/20043/2019.

1.29.Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων έτους 2016 εταιρείας D.και V. DHIMOPOULO O.E, αρ.πρωτ.2/19730/2019.

1.30. Έγκριση διαγραφής οφειλής Χ.ΠΑΠΑΔΟΜΑΡΚΑΚΗΣ, αρ.πρωτ.2/19411/2019.

1.31. Έγκριση διαγραφής οφειλής Κ.ΠΑΛΑΙΟΥ,αρ.πρωτ.2/9857/2019.

1.32. Έγκριση διαγραφής οφειλής Γ.ΜΑΥΡΕΙΔΟΠΟΥΛΟΥ,αρ.πρωτ.2/12058/2019.

1.33.Έγκριση διαγραφής οφειλής A.E EXECUTIVE LEASE, αρ.πρωτ.2/20283/2019.

1.34. Έγκριση διαγραφής χρέωσης  επιστρεφόμενων τελών ΤΑΠ,  ΔΦ &  ΔΤ. Α.ΡΙΖΟΥ, αρ.πρωτ. 2/20281/2019.

1.34. Έγκριση διαγραφής χρέωσης  επιστρεφόμενων τελών ΤΑΠ,  ΔΦ &  ΔΤ.Κ.ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑ, αρ.πρωτ. 2/20280/2019.

1.36.Έγκριση διαγραφής τέλους και προστίμου ακαθαρίστων εσόδων έτους 2013, Μ.ΛΑΟΥΔΙΚΟΥ, αρ.πρωτ.2/19603/2019.

1.37.Έγκριση βεβαίωσης καλής εκτέλεσης ή πρωτοκόλλου παραλαβής από ο Δ.Σ για τη δαπάνη στα πλαίσια του έργου «motivate-Promoting citizens active involvement in the development of Sustainable  travel  plans in med cities with seasonal damand  για το τμημα 2: Προμήθεια  και εγκατάσταση εξοπλισμού (κ.α.00-6495,0016),αρ.πρωτγ.2/20512/2019.

 

2.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ και Δ/ΝΣΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΗΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ AKOMH:   Σε 24ωρη απεργία οι νοσοκομειακοί γιατροί Λέρου

(Εισηγητές: Δήμαρχος και Αντιδήμαρχος κ. Ε. Χατζηϊωάννου)

2.1. Έγκριση μελέτης «Ενεργειακή αναβάθμιση διαμόρφωση παιδικού σταθμού έπαυλης Δήμου Ρόδου»,αρ.πρωτ.2/20167/2019.

2.2.Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ειδικές Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες για την Πινακοθήκη  «Ανδρέας Ιωάννου», αρ.πρωτ. 2/20337/2019.

2.3.Έγκριση συντήρησης Κτιρίου Πινακοθήκης, αρ.πρωτ.2/20417/2019.

2.4. Εισήγηση έγκρισης παράτασης προθεσμίας περαίωσης για το έργο «Ειδικές Μελέτες για την Αναδιαμόρφωση Πινακοθήκης «Ανδρέας Ιωάννου», Αρ.πρωτ.2/20339/2019.

 

3.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ.Φ.Χατζηδιάκος)

3.1.Τροποποίηση της με αρ.952/2018 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «Συντήρηση κτιρίου Πινακοθήκης» στο Μέτρο 1 της πρόσκλησης «Αστική Αναζωογόνηση 2018» στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος Δράσεις  Περιβαλλοντικού  ισοζυγίου,  2017-2018., αρ.πρωτ.2/17467/2019.

3.2. Τροποποίηση της  με αριθμό 490/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ρόδου, περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση- διαμόρφωση παιδικού σταθμού Έπαυλης Δήμου Ρόδου» στην πρόσκληση με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων» (κωδικός πρόσκλησης ΝΑΙΓ83, Α/Α ΟΠΣ: 3520), στον άξονα προτεραιότητας 2 «Αειφορική ανάπτυξη και διαχείριση των πόρων» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Νότιο Αιγαίο».

4.ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΥΓΕΙΑΣ

(Εισηγήτρια: Αντιδήμαρχος Κα Άννα Ζωάννου).

4.1. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «Λειτουργία Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης γυναικών θυμάτων βίας σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο», αρ.πρωτ. 14/20472/2019.

4.2. Αποδοχή χρηματοδότησης από το ΕΠ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 2014 – 2020 για την υλοποίηση του προγράμματος «ΚΗΦΗ Δήμου Ρόδου» αρ.πρωτ. 14/20475/2019.

5.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Φ.Κρεμαστινού-Ροδίτη)

5.1.Διατύπωση άποψη τους Δ.Σ για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που αφορά  στη «Διαδικασία Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του ΑΗΣ Σορωνής της ΔΕΗ Α.Ε, ο οποίος βρίσκεται στη Σορωνή Καμείρου, Δήμου Ρόδου, Π[Ε Ρόδου, Περιφέρειας Ν.Αιγαίου», αρ.πρωτ.18/20338/2019.

5.2.Συμμετοχή και εκπροσώπηση του Δήμου στο Περιβαλλοντικό Συνέδριο Γαλάζιων Νήσων (Blue Islands Environmental Conference 209)  στο Γιβραλτάρ στις 4.7.2019, αρ.πρωτ.18/20330/2019.

6.ΘΕΜΑΤΑ Δ/ΝΣΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΕΙΩΝ & ΜΗΤΡΩΩΝ

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ.Σ.Διακοσταματίου)

6.1.Ορισμός μελών στις επιτροπές παραλαβής υλικών και υπηρεσιών για το έτος 2019, αρ.πρωτ.2/20405/2019

 

7.Συζήτηση για την πορεία εκκαθάρισης της ΡΟΔΩΝ Α.Ε (θέμα από αναβολή)

 

  1. Συμμόρφωση – Λήψη απόφασης για Απότμηση – υποβιβασμού της στάθμης του πεζοδρομίου επί της οδού Ηλία Βενέζη, εντός του Ο.Τ.522 της Κ.Μ.900-522/7 για την Ίδρυση «Μικτού πρατηρίου καυσίμων με αίθουσα πωλήσεων, κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος και πλυντήριο» εκμετάλλευσης της εταιρείες ¨CORAL A.E σύμφωνα με την υπ΄αριθ.16796/27-3-2019 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αιγαίου. (θέμα από αναβολή).

 

 

 

 

 168 total views,  2 views today