Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω την Πέμπτη

423

Σε μεικτή τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη 9 Δεκεμβρίου 2021, στις 18.00, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημαρχείο, με τα παρακάτω θέματα στην ημερήσια διάταξη: 

  1. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης Δήμου Κω έτους 2022. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
  2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων Δήμου Κω οικον. έτους 2021. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Χρυσόπουλος Αλέξανδρος).
  3. Αντικατάσταση παραιτηθείσας δημοτικής συμβούλου από το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).
  4. Αποδοχή από το ΔΣ της υπ’ αριθμ. 1905/12-11-2021 «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 1125/30-07-2021 ΑΔΑ: ΨΝΚΓΩΛΕ-ΑΟ0 Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου (Α/Α ΝΑΙΓ20) «Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης – Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού» της Πράξης «Χρηματοδότηση Κέντρου Κοινότητα με παράρτημα Ρομά στο Δήμο Κω», με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001725, λόγω αλλαγής μέλους της ΟΔΠΕ (ΑΔΑ: 6ΘΔΧΩΛΕ-Ζ7Υ)». (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Ιωάννης Καλλούδης).
  5. Λήψη απόφασης για τον καθορισμό αυτοτελών οικισμών Δήμου Κω. (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Αβρίθης Παναγιώτης).
  6. Παροχή γνώμης για το Σχέδιο Τιμολογιακής Πολιτικής – Εισφορών Μελών Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2022 και για το Σχέδιο Τεχνικού Προγράμματος Φο.Δ.Σ.Α. Νοτίου Αιγαίου Α.Ε. έτους 2022, αντίστοιχα. (Εισηγητής: Δήμαρχος, κ. Θεοδόσης Νικηταράς).