Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο Κω στις 26 Ιανουαρίου

133

Σε τακτική συνεδρίαση συνέρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο Κω(ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ)την Τετάρτη 26 Ιανουαρίου, στις 18.00.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:

 1. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Μητρώου Αρρένων Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 2. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 3. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Εκτίμησης για την Εκποίηση, Αγορά, Εκτίμηση και Μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 4. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση, Αγορά, Εκτίμηση και Μίσθωση ακινήτων Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 5. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Διενέργειας Δημοπρασιών για την Εκποίηση, Αγορά, Εκτίμηση και Μίσθωση πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 6. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Καταστροφής Κινητών Πραγμάτων Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 7. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης Προμηθειών Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 8. Ορισμός μελών (τακτικών και αναπληρωματικών) της Επιτροπής Παραλαβής Υπηρεσιών Δήμου Κω έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 9. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή ανέλκυσης – απομάκρυνσης – εξουδετέρωσης ναυαγίων – επικινδύνων και επιβλαβών πλοίων της Λιμενικής Αρχής έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 10. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στην Επιτροπή για την εξέταση αιτημάτων προς χορήγηση αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής της Λιμενικής Αρχής έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 11. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις της Αναπτυξιακής Εταιρείας Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου με την επωνυμία «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.» έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 12. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ Α.Ε. (ΑΝ.ΔΩ.) έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 13. Ορισμός εκπρόσωπου (τακτικού και αναπληρωματικού) στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων (ΔΑΦΝΗ) έτους 2022 (Εισηγήτρια: Πρόεδρος Δ.Σ., κα. Διονυσία Τελλή – Τσιμισίρη).
 14. Ορισμός μελών στα Σχολικά Συμβούλια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 15. Αντικατάσταση μέλους Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Εισηγητής: Πρόεδρος Σχολικών Επιτροπών, κ. Εμμανουήλ Μήτρου).
 16. Λήψη απόφασης για την παραχώρηση και διαγράμμιση θέσεων στάσης-στάθμευσης για εξυπηρέτηση της λειτουργίας του ξενοδοχείου «Παρίτσα» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος,
  κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 17. Λήψη απόφασης για την χορήγηση θέσης στάθμευσης και ανανέωση διαγράμμισης, για την εξυπηρέτηση οχημάτων πελατών του Ξενοδοχείου «ΣΟΝΙΑ» (Εισηγητής: Αντιδήμαρχος, κ. Παναγιώτης Αβρίθης).
 18. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Αθλητικού Συλλόγου Κώων «Ο Ιπποκράτης» (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 19. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση του Α.Ο. Πυλίου Κω (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 20. Λήψη απόφασης για την επιχορήγηση της Α.Ε. Δικαίου Basketball (Εισηγητής: Πρόεδρος ΔΟΠΑΒΣ, κ. Παναγιώτης Χατζηχριστοφής).
 21. Διεξαγωγή κλήρωσης για την σειρά κατάταξης των ισοψηφούντων αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής μετά τις εκλογές που πραγματοποιήθηκαν στις 9-1-2022.