Θέματα που αφορούν την τοπική αυτοδιοίκηση θα αποτελέσουν αντικείμενο συζήτησης στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΠΕΔ που θα πραγματοποιηθεί  την Παρασκευή 29 Μαρτίου 2019, στις 16:00, σε αίθουσα συνεδριάσεων του ξενοδοχείου «Wyndham Grand Athens»,   επί της οδού  Μεγ. Αλεξάνδρου 2 στην Αθήνα.

Στην ημερήσια διάταξη  έχει περιληφθεί και θέμα που αφορά την προμήθεια έξι ελαφρών πυροσβεστικών φορτηγών 4×4  για τις ανάγκες νησιών των νομών Δωδεκανήσου και Κυκλάδων.

Στην ημερήσια διάταξη έχουν περιληφθεί τα ακόλουθα θέματα:           

ΘΕΜΑ 1ο: Επικύρωση πρακτικών Δ.Σ. της τακτικής συνεδρίασης της 21ης/1/2019.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση τεχνικής μελέτης και κατάρτιση των όρων διακήρυξης του

διαγωνισμού για την προμήθεια έξι (6) ελαφρών πυροσβεστικών

φορτηγών 4χ4. Αντικατάσταση μελών επιτροπών Ν. 4412/2016 για τη

διενέργεια του διαγωνισμού για την προμήθεια των πυροσβεστικών οχημάτων.

ΘΕΜΑ 3ο: Αίτημα Δήμου Κέας με θέμα: «παραχώρηση υπό προμήθεια πυροσβεστικού οχήματος 4χ4»

ΘΕΜΑ 4ο: Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την υπ΄ αρ. 37/2019 απόφαση – ψήφισμα του Δ.Σ. Ηρωικής Νήσου Κάσου σχετικά με τα Προγράμματα Κοινωφελούς Εργασίας.

ΘΕΜΑ 5ο:Αντικατάσταση εκπροσώπων στην Επιτροπή Λαϊκών Αγορών για την Περιφερειακή Ενότητα Ρόδου, του άρθρου 28, παρ. 2, Ν. 4497/2017.

ΘΕΜΑ 6ο: Έγκριση 1ης τροποποίησης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και Δήμου Ρόδου, για την αποκατάσταση των εξωτερικών χώρων των γραφείων του Τοπικού Παραρτήματος στη Ρόδο.

ΘΕΜΑ 7ο: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας ΝοτίουΑιγαίου, ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και Περιφερειακού Φυτώριου Ν. Αιγαίου Α.Ε. και ορισμός εκπροσώπων στην 3μελη Επιτροπή Παρακολούθησης Εκτέλεσης Εργασιών.

ΘΕΜΑ 8ο: Εισφορά ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου για το 2019 ως μέλους της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων καιΠροαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας ‘’ΘΗΣΕΑΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ’’.

ΘΕΜΑ 9ο:Επικύρωση αποφάσεων προέδρου Π.Ε.Δ. με αριθμό 1–33/2019 και Αντιπροέδρου με αριθμό 1-2/2019.

ΘΕΜΑ 10ο: Αναφορά του κ. Χατζηπαπάκη Στέργιου Προϊσταμένου Διοικητικού – Οικονομικού Τμήματος της ΠΕΔ για απαλλαγή του από υπόλογο του με αρ. 03/2019 Χ.Ε.Π. οικ. έτους 2019.

ΘΕΜΑ 11ο : Τροποποίηση της με αρ. 12/21-01-2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: «Έγκριση εξόφλησης δαπανών λειτουργίας υπηρεσιών ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου και ειδικότερα όσον αφορά τις λειτουργικές δαπάνες ΠΟΕ 2018.

ΘΕΜΑ 12ο :              Ορισμός τόπου επόμενης συνεδρίασης Δ.Σ.

 320 total views,  2 views today