Συνεχίζονται τα test Covid-19 από την ΚΟΜΥ Κω

87

Συνεχίζεται το πρόγραμμα διενέργειας testCovid_19 από την ΚΟΜΥ Κω,στην Πόλη και στις Κοινότητες, από τη Δευτέρα 23 έως την Παρασκευή 27Μαϊου.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, τα test διενεργούνται στις παρακάτω ημερομηνίες:

 Δευτέρα 23 Μαϊου: Παιδική Χαρά Πασσανικολάκη, από τις 08:00 έως τις 15:00.

Τρίτη 24 Μαϊου: Παιδική Χαρά Πασσανικολάκη, από τις 08:00 έως τις 15:00.

Τετάρτη 25 Μαϊου: Παιδική Χαρά Πασσανικολάκη, από τις 08:00 έως τις 15:00και

Αεροδρόμιο, από τις 09:00 έως τις 12:00.

Πέμπτη 26Μαϊου: Παιδική Χαρά Πασσανικολάκη, από τις 08:00 έως τις 15:00 και

Δημαρχείο, από τις 09:00 έως τις 12:00.

Παρασκευή 27Μαϊου:Παιδική Χαρά Πασσανικολάκη, από τις 08:00 έως τις 15:00 και

09:00 – 12:00Καρδάμαινα και 12:30 έως 14:00 ΔΕΗ ΑΣΠ Κω.

Σημείωση: Οι ενδιαφερόμενοι για test κατά την προσέλευσή τους οφείλουν να φέρουν Δελτίο Ταυτότητας και ΑΜΚΑ.